Kuljetuskumppani ratkaisee ulkomaankaupan onnistumisen


FREJA Transport & Logistics oy on pystynyt omalla kattavalla kuljetuskapasiteetillaan paikkaamaan kansainvälisen logistiikan häiriötilanteiden vaikutuksia asiakkaidensa kansainvälisiin kuljetuksiin.

Kun valitsee kansainvälisissä kuljetuksissa kumppaninsa huolellisesti, pääsee monessa asiassa helpommalla eivätkä takkuilevat globaalit toimitusketjut pääse häiritsemään liiketoimintaa.

– Asiantunteva huolitsija pystyy huolellisella suunnittelulla ennakoimaan kansainvälisten kuljetusten kipukohtia ja huolehtii lähetyksen perille ilman viivästyksiä, FREJA Transport & Logisticsin oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo.

Covid-19-pandemian vaikutukset huolinta- ja kuljetusalaan ovat olleet aika maltillisia, ja maantieliikenteessä pandemian vaikutukset ovat olleet suhteellisen vähäisiä.

– Kuljettajille kuuluu iso kiitos, että tavarat liikkuvat näinkin sujuvasti varsinkin Euroopan unionin sisämarkkinassa, Urmas sanoo.

Tavaraliikenne on kasvanut

Globaaleissa toimitusketjuissa syyt ja seuraukset ovat monimutkaisia. Tällä hetkellä merikuljetusten konttipulan lisäksi tavaravalmistajien bisnestä häiritsee raaka-ainepula ja tietenkin kysynnän ylittäessä tarjonnan myös hinnan nousu. Hintojen nousu koskettaa sekä raaka-aineita, puolijohteita että kansainvälisiä kuljetuksia.

Matti Urmas
FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas lupaa, että frejalaiset ovat aina tavoitettavissa ja valmiina auttamaan kansainvälisissä kuljetusasioissa.

Ennakoimattomuutta edelleen aiheuttavan covid-19-pandemian seuraukset ovat moninaiset. Tavaraliikenteessä pandemian vaikutus on näkynyt lisääntyneinä kuljetusmäärinä, eikä kasvu ole hetkeen taittumassa Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton (SHLL) mukaan. Liiton tuoreen toimialakatsauksen mukaan tavaraliikenteen arvon kasvu on jatkunut vuonna 2021. Pandemian yksi iso vaikutus on ollut, että talouden aktiviteetti siirtyi palveluista tavaroihin, jonka seurauksena kansainvälinen tavarakauppaa kiihtyi. Myös mittavilla elvytystoimilla on ollut merkitystä kysynnän kasvamiseen.

Suomen tavaraviennin määrä on kasvanut 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla viisi prosenttia. Kuitenkin ensi vuoden puolella tavaraviennin kasvun odotetaan jo hidastuvan. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Etlan ennusteen mukaan Suomen tavaravienti kasvaa ensi vuonna 4,9 prosenttia ja vuonna 2023 kasvua on 2,2 prosenttia.

Maailman tavarakaupan volyymi kasvaa Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ennusteen mukaan tänä vuonna 11 prosenttia ja vuonna 2022 noin seitsemän prosenttia.

Kattava kuljetuskalusto

Suomessa FREJA on kuljetusmuototarjoamaltaan ja kapasiteetiltaan suuri toimija kansainvälisissä kuljetuksissa, mutta yrityskulttuuriltaan FREJA on läheinen ja ketterä palveluyritys.

Moderni ja innovatiivinen kalusto yhdistettynä koko Euroopan kattavaan partneriverkostoon tekee kuljettamisesta kustannustehokasta ja reagoinnista nopeaa. Vuoden 2021 keväästä lähtien FREJA on tarjonnut maantiekuljetusten, lento- ja merirahdin sekä vaativien projektikuljetusten lisäksi lämpötilasäädeltyjä maantiekuljetuksia.

Luotettavuus korostuu poikkeusaikana

Korona-ajan suurin vaikutus Suomessa Turussa pääkonttoriaan pitävälle huolinta- ja kuljetusyritykselle, FREJAlle on ollut, että kuljetuskaluston käyttöaste on ollut korkea. Oma kattava kalusto on auttanut paikkaamaan merikonttikuljetusten vaikeaa tilannetta, kun tavaravirtojen määrät ovat suunnanneet enemmän Keski-Eurooppaan.

Kattavat kuljetuspalvelut ovat myös yksi syy, miksi FREJAn liiketoiminnan positiivinen kehitys on jatkunut koko koronakriisin ajan.

–Vahvuutenamme on osaava henkilökunta sekä se, että korkealuokkainen palvelumme toimii. Asiakassuhteemme ovat pitkiä ja uusista asiakkaista tulee usein pysyviä, Urmas kiittelee henkilökuntansa suorituksia.

Luotettavuus on nimittäin asiakkaille tärkein asia kansainvälisissä kuljetuksissa. Tavarat pitää saada ajallaan ja ehjänä määränpäähän.

 

FREJA Transport & Logistics – Kansainvälinen kuljetuskumppani

Maantiekuljetukset

  • Noin 850 pressutraileria ja noin 80 traileria lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin
  • Kappaletavara
  • Täys- ja osakuormat

Meri– ja lentorahti

Projektikuljetukset vaativiin kuljetuksiin

Juttu on julkaistu Editor Helsingin tuottamassa Tulevaisuuden osaajat -liitteessä, joka ilmestyi Aamulehden ja Helsingin Sanomien välissä 24.11.2021.

Matti Urmas

Managing Director
Finland
+358400 244 044
+35820 7129 830
matti.urmas@freja.fi

Uutiset