EU vejpakke


Omkostningsstigninger i forbindelse med EUs vejpakke og skatteændringer i Polen, Rumænien og Bulgarien

Først og fremmest er det meget glædeligt, at der er et fælles ønske i EU om at forbedre forholdene for chaufførerne, herunder at forbedre løn- og leveforhold.

Næste fase af EUs vejpakke gennemføres den 2. februar og vil have store ændringer til følge.

Ændringerne er ganske omfattende herunder lønafregning jf. overenskomst i det land chaufføren opholder sig i, nye cabotageregler, og kravet om at lastbilen hvert 8. uge skal tilbage til det land, hvor den er indregistreret. Chaufføren kan ligeledes hver 4. uge bede om at komme tilbage til sit hjemland og sidst men ikke mindst, er der dokumentationskrav for aflønning samt registrering i et central register i EU. Dette sker for en stor dels vedkommende manuelt, indtil en ny digital enhed bliver aktiveret pr. 20. august 2025.

Nedenfor har vi oplistet de væsentlige punkter, som påvirker omkostningerne i forbindelse med implementeringen af EU Vejpakken:

  • Harmonisering af løn alt efter hvilket land man opholder sig i
  • Chaufføren kan vende hjem hver 4. uge
  • Chaufføren og lastbilen skal vende hjem hver 8. uge
  • Overnatning udenfor lastbilen hver 2. uge
  • Registrering manuelt i IMI centralt system
  • Omlægning af skattesystemet i Polen, Rumænien og Bulgarien

Bedre forhold til chauffører, skatter og administration er hovedfaktorer, som vil påvirke prissætningen fremadrettet. Omkostningsudviklingen er desværre behæftet med stor usikkerhed, hvorfor det med meget kort varsel kan få stor indflydelse på prissætningen.

Ovennævnte faktorer vil øge presset på kapaciteten og yderligere øge omkostningerne over for vore kunder. Vi vender retur med yderligere information snarest muligt.

Få et overblik over kommende regler i vejtransporten her

Se også FREJAs nyhedsbrev september 2021

Seneste nyt