Bliv opdateret i FREJAs Q3 nyhedsbrev


Read in English

Kære læser

Velkommen til FREJAs tredje nyhedsbrev i 2021, hvor vi fortæller lidt omkring, hvad der rører sig i transport- og logistikbranchen.

FREJA vil gerne være grønnere og kører forsøg med alternative brændstoffer i samarbejde med udvalgte kunder og vognmænd. Der er ikke enighed i EU omkring hvilke alternative brændstoffer, der skal satses på, og der arbejdes derfor på flere fronter. Læs vores artikel omkring alternative brændstoffer og overvejelser omkring de miljømæssige hensyn.

I nyhedsbrevet bringer vi også en artikel om EUs Vejpakke, der fastsætter arbejdsvilkår for lastbilchauffører og de omkostninger, det påfører transportøren.

Hos FREJA råder vi vores kunder til at investere i kunde-/leverandørforhold, der understøtter og absorberer udfordringerne på din vej. FREJAs 4PL Services kan hjælpe din virksomhed. Vi råder over digitale værktøjer, som kan udregne modeller til at understøtte din forsyningskæde. Læs mere herom i artiklen i nyhedsbrevet.

I den mere underholdende ende af skalaen har vi en hilsen fra golfeventet ”Challenge Tour”, hvor FREJA i midten af august deltog i en Pro-Am turnering i Esbjerg. En sejrrig dag – set med FREJAs øjne.

God læselyst

Jan Sunde

Managing Director Denmark
+45 4060 5600
+45 9670 5005
jsu@freja.com

EU’s vejpakke fastsætter arbejdsvilkår for lastbilchauffører, men medfører desværre øgede omkostninger

Efter flere års forhandlinger vedtog EU i juli 2020 den såkaldte Vejpakke, som fastsætter regler for aflønning og arbejdsvilkår for lastbilchauffører. Dele af vejpakken er implementeret, mens andre dele træder i kraft gradvist i løbet af de kommende år.

Det er positivt, at der skabes ens regler omkring arbejdsforhold for chauffører, men stramning af regler medfører desværre øgede omkostninger. I hovedtræk betyder de nye regler, at chauffører har krav på, at transporterne planlægges således, at man kan returnere til hjemlandet hver fjerde uge. Endvidere skal selve køretøjet vende hjem til virksomhedens registreringsadresse hver ottende uge. De rejseomkostninger, der vil være forbundet med chaufførens returnering til hjemlandet, skal afholdes af arbejdsgiveren.

Mht. afholdelse af hvil i forbindelse med en chaufførs køre-/hviletidsregler, skal alle hvil, som varer mere end 45 timer, afholdes uden for lastbilen, og der er krav om dokumentation for disse hvil. Endelig er der krav om, at chauffører bliver aflønnet på samme niveau som nationale chauffører i det land, de kører i.

Ovennævnte har affødt spørgsmål fra flere af FREJAs kunder, om vi kan prissætte de øgede omkostninger i forbindelse med implementeringen af vejpakken. Det kan vi desværre ikke på nuværende tidspunkt. Der er stor usikkerhed omkring, hvor mange chauffører og vognmænd der vælger at forlade faget i forbindelse med de øgede krav omkring returnering, aflønning og dermed øget administration. Vi afventer at se, hvad der sker, og hvordan situationen udvikler sig de kommende måneder og år.

Jan Sunde

Managing Director Denmark
+45 4060 5600
+45 9670 5005
jsu@freja.com

Grøn omstilling ja tak, men det kræver enighed i EU omkring alternative brændstoffer

FREJA vil gerne være grønnere, men det er en større udfordring med divergerende afgifter og et presset marked.

Der er ikke enighed i EU landene omkring hvilke alternative brændstoffer, der skal satses på. Nogle lande ønsker at satse på biodiesel, andre lande på gas, og så er der de lande, der endnu ikke har dette på dagsordenen. Begrænsede tankmuligheder og store forskelle i prisniveauer, samt det faktum at nogle lastbilsproducenter kræver kortere serviceintervaller ved B100 diesel, gør det vanskeligt for vognmændene at være med til den grønne omstilling.

FREJA kører forsøg i samarbejde med nogle enkelte kunder og vognmænd på B100. Det kan kun lade sig gøre i de tilfælde, hvor infrastrukturen tillader det, samt hvor der er en kunde, der ønsker at betale for den meromkostning, det giver vores vognmand.

FREJA har tiltag i gang med HVO100 på et par af egne biler. Forsøget kommer til at ske ved tankninger i Sverige, da det omkostningsmæssigt vil være umuligt at tanke HVO100 i Danmark på grund af høje afgifter.

Bæredygtige alternativer

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) er anden generations biodiesel. HVO100 kan give op til 90% reduktion af CO2. B100 er første generations biodiesel og giver op til 60% CO2 reduktion. B100 kommer primært fra rapsafgrøder.

Biogas er også et miljøvenligt alternativ. CBG (komprimeret biogas) har en relativ kort operationsradius, hvilket gør den uegnet til international transport og afhængig af land, da der er et begrænset antal tankstationer.

LBG (flydende biogas), som kunne være et alternativ, har endnu færre muligheder for tankning og er økonomisk umuligt for vores vognmænd at få dækket udgifterne til.

Som de fleste af vores kollegaer i branchen må erkende, sker disse få alternative forsøg kun i samarbejde med kunder, som betaler for omkostningerne og i begrænsede kørselsområder. Mange håber, at Brintløsningen vil være det bæredygtige alternativ til Diesel og har derfor også forventninger til, at det bliver økonomisk rentabelt, men der er ingen reelle fakta på bordet endnu omkring økonomien. Det kræver mere end blot politiske hensigtserklæringer – det kræver reelle handlinger og fælles retningslinjer for hele EU.

Medens vi venter på det rigtige bæredygtige alternativ, fortsætter vi med at gøre, det vi kan, hvilket er at fokusere på at øge vores samlede udlastningsgrad samt at reducere antal kørte tom kilometer.

Eric Clausen

Head of ESG & Quality, FREJA Transport & Logistics Holding A/S
+45 2933 6958
+45 9670 5216
ecl@freja.com

Nye tider kræver nye foranstaltninger til håndtering af forsyningskæden

Under pandemien er vi stødt på flere faktorer, der har øget kompleksiteten og begrænset vores drift på en historisk ineffektiv måde ved at skifte fra en lean og responsiv levering til et “bare få sendt varerne afsted, vi kan sælge hvad som helst”-perspektiv.

Udfordringerne er mange. På en global skala er materialeknaphed en realitet, da utilstrækkelighed har været en bekymring siden pandemien begyndte på grund af en brat stigning i forbrugernes efterspørgsel, hvilket har resulteret i øgede omkostninger.

Kapaciteten er blevet udfordret på alle faciliteter inden for minedrift, produktion, lager og transport, som alle er elementer i forsyningskæden, der kan skabe flaskehalse og eksploderende omkostningsniveauer.

Eksperter har været nødt til at genoverveje og forholde sig til

  • Slørede efterspørgselsprognoser
  • Blokerede havne
  • Stor volatilitet i kundernes forbrug og holdninger

Og alligevel stadig udvikle og lede forandring i den rigtige strategiske retning, mens at have (meget) travlt i driften med at få stillet nok varer til rådighed og ud i butikkerne.

Hvordan driver du forsyningskædeprojekter under pandemien, og har du tid til at udføre optimeringer og øge profitabiliteten? Hvis efterspørgslen vender igen, hvordan håndterer du da den bull-whip-effekt, der har reduceret effektiviteten i forsyningskæden i årevis? Teorien er mere relevant end nogensinde, da indkøbere køber alt, hvad de kan få fat på i store mængder til lager eller accepterer forlænget leveringstid til planlægning, produktion og transporttjenester.

Digitale værktøjer hyldes som løsningen på mange udfordringer, men hvordan kan du implementere dem i din forsyningskædeafdeling?

Hos FREJA råder vi vores kunder til at investere i kunde-/leverandørforhold, der understøtter og absorberer udfordringerne på din vej. FREJAs 4PL Services kan hjælpe din virksomhed ved at bygge en delt prognosemodel for at reducere bull-whip-effekten i din forsyningskæde. Vores 4PL-specialister vil også kode den matematiske model, der fortæller dig, hvem du skal hente materialer fra, og hvor du skal lagre dine produkter for at holde omkostningerne på et minimum. Dermed kender du den optimale forsyningskæde og således kan du fokusere på at vinde flere markedsandele og servicere markedet med den nødvendige fleksibilitet og leveringstid.

Læs vores case om matematisk modellering for at få et indblik i hvad programmering af din forsyningskæde egentlig handler om, og hvordan det kan reducere dine omkostninger med 5,9% og forbedre din reaktionsevne. At lade matematisk modellering være en del af dit team gør uoverskuelige beslutninger håndterbare. Forestil dig millioner af mulige kombinationer og tusindvis af parametre. Hvordan kan den menneskelige hjerne klare sådan kompleksitet? For at toppræstere i din forsyningskæde skal du kende dine bedste muligheder for at træffe de bedste beslutninger. Det kan FREJA realisere med dig.

Hvad er Bullwhip-effekten?

Bullwhip-effekten er et fænomen, hvor slutkundens ændrede købsadfærd forårsager at der produceres og lagres mere hos alle virksomheder i forsyningskæden. Variansen i efterspørgslen kan blive større end det egentlige salg hos forhandleren. Denne effekt gør, at fabrikanten og distributøren er nødsaget til at ændre sin indkøb/produktionspolitik for at leve op til den ændrede efterspørgsel. Dette gør, at der kommer flere varer på lager hos alle involverede, prognoser bliver mindre præcise og omkostninger vil stige for alle involverede. En måde at undgå dette på er, at dele informationerne omkring forecast of efterspørgsel tidligt i processen.

Golfoplevelser i topklasse til ’Made in Esbjerg Challenge presented by FREJA and TotalEnergies’

Fra d. 11. – 14. august løb Challenge Tour turneringen ’Made in Esbjerg Challenge presented by FREJA and TotalEnergies’ af stablen. I den forbindelse havde FREJA fornøjelsen af at kunne invitere 24 kunder og forretningsforbindelser til Pro-Am tirsdag d. 10. august. FREJA stillede op med 12 hold og nød en uforglemmelig dag på golfbanen, hvor stemningen var i top og der blev delt ud af gode tips og råd fra de professionelle golfspillere.

Der var total 26 hold til start, og der var præmie til de seks bedste hold. FREJA endte med at have fire hold i præmierækken og løb sågar med førstepladsen. Det var FREJAs Hold 2 bestående af Lars Wejrup fra Søms A/S, Michael Pedersen fa Give Steel A/S, Kasper Hansen fra FREJA og den italienske professionelle golfspiller, Matteo Manassero, der tog sejren med hjem.

FREJAs Hold 2 tog sejren med hjem. Fra venstre: Matteo Manassero, Lars Wejrup, Kasper Hansen og Michael Pedersen

Vi værdsætter den positive feedback vi har fået på eventet, og vi vil gerne takke alle der deltog og var med til at gøre denne dag mindeværdig. Vi ser frem til mange flere spændende golfoplevelser i fremtiden.

Her er nogle af tilbagemeldingerne fra vores kunder:

Fra venstre: Thomas Jacobsen, Craig Howie (Pro), Kenneth Christensen og Jes Rasmussen

Kære FREJA,

Mange tak for en fantastisk dag på golfbanen ifm. Challenge Tour & ProAm i Esbjerg. Banen stod som aldrig set før, vejret var i den grad fantastisk, og vi kom rundt med gode scores. Det er altid en fornøjelse at mærke den stemning, der er til disse arrangementer, og specielt nyder vi, at der er god dialog med pro’en. Det giver mulighed for at få direkte indsigt i livet som pro, og de udfordringer de dagligt står overfor. Som han sagde, så er der en grund til, at det hedder ”Challenge Tour”. Med hjemmebane i Esbjerg så var vi heller ikke sparsomme med små fifs inden den store turnering. Om de blev noteret må stå hen i det uvisse.

Det er en fantastisk måde at skabe relationer, som strækker sig ud over det daglige samarbejde, og vi værdsætter den indsats FREJA ligger i disse arrangementer.

Scandi-Roc ApS
Jes Rasmussen & Thomas Jacobsen

__________________________________

Fra venstre: Lars Wejrup, Kasper Hansen og Michael Pedersen

Kære FREJA,

Vi havde en super god dag og i godt selskab. Dejligt altid at møde nye mennesker, og mærke den gode ånd imellem personalet hos FREJA.

Vores Pro var en super sympatisk person, og jeg synes, at han gav meget af sig selv i forhold til os som hold.

Alt i alt en dejlig dag med et super godt resultat. Tak til Kasper Hansen/FREJA, Michael Pedersen/Give Steel og vores pro Matteo Manassero.

Søms A/S
Lars Wejrup

Går du med drømmen om at deltage på et FREJA hold i fremtiden, er du velkommen til at kontakte Franz Andersen eller Kenneth Christensen.

Franz Andersen

Sales Director Denmark
+45 5234 5030
+45 9670 5030
fas@freja.com

Seneste nyt