FREJA är med i Flexberts trafiksäkerhetsarbete


Momenta Flexbert är ett företag som strävar efter att främja samhället genom starka idéer. Genom att dra nytta av näringslivets engagemang och intresse för trafiksäkerhet, har Flexbert åtagit sig att årligen distribuera över 500 000 trafiksäkerhetsprodukter till förskolor och skolor runtom i hela Sverige. Deras långsiktiga mål är att nå ut till 1 miljon barn varje år med sina produkter och därigenom öka säkerheten för de yngsta trafikanterna.

FREJA är en del av detta initiativ och bidrar till ökad trafiksäkerhet.

 

Senaste nytt