E6 helt avstängd norr om Göteborg


Med anledning av helgens stora jordskred norr om Göteborg är E6 helt avstängd i höjd med Stenungsundsmotet. Stora delar av vägbanan har rasat, vilket leder till stora trafikstörningar.

Händelsen kommer få stora konsekvenser för trafiksituationen och påverkar våra leveranser till och från Göteborgsområdet. Det gäller även för inrikestransporter och sändningar till/från Norge samt övriga Europa.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt. Vi ber er dock vara medvetna om att rådande situation kommer leda till längre ledtider och förseningar till följd av att trafiken leds om via alternativa vägar.

Det är just nu oklart hur länge vägen kommer vara avstängd. Vi på FREJA följer situationen noga och uppdaterar löpande informationen här på vår hemsida.

Har ni frågor kring era transporter är ni välkomna att kontakta er ordinarie kontaktperson hos oss på FREJA.

 

 

 

Senaste nytt