Monteringsblock från Finland till Sydkorea

Utmaningen

Att transportera tre enheter monteringsblock, med en bruttovikt på 170 ton per enhet, från  Helsingfors i Finland till Busan i Sydkorea.

Lösningen

Monteringsblocken transporterades med fartygscharter från Vuosaari hamn i Finland till en större hamn i Europa. Omlastningen gjordes med flytkran, och direkttransporten skedde med containerfartyg till Busan.

Utmana oss gärna.

Med 30 års erfarenhet av logistik och transportsystem vågar vi lova att vi hittar den bästa lösningen för dig. Vi ser helt enkelt till att ditt gods kommer fram i tid, säkert och till rätt pris.

Begär en personlig presentation