Kylenheter och reservdelar alltid i tid

Utmaningen

Norpe är i behov av pålitliga och punktliga vägtransporter av både kylaggregat och reservdelar.

Lösningen

FREJA och Norpe har haft ett framgångsrikt samarbete i över 10 år. FREJA står för Norpes vägtransporter – både import och export. Vid brådskande leveranser använder Norpe FREJAs express service. Leveransmottagaren är ofta butiker, där mottagandet av stora objekt kan vara en utmaning. Punktliga transporter är således av avgörande betydelse. FREJAs service spelar en viktig roll i att hjälpa Norpes kunder med att ha reservdelar tillgängliga vid alla tidpunkter och för att bibehålla en obruten kylkedja.

Resultatet

Som vårt samarbete har utvecklats under åren har vi fått en pålitlig partner som alltid kommer att hjälpa oss att uppfylla vårt kundlöfte i en ständigt föränderlig och utmanande omvärld.”

Jan Sirén, Transport Manager, Norpe Oy

Utmana oss gärna.

Med 30 års erfarenhet av logistik och vägtransporter vågar vi lova att vi hittar den bästa lösningen för dig. Vi ser helt enkelt till att ditt gods kommer fram i tid, säkert och till rätt pris.