FREJA bidrar med en helhetssyn på logistik

Utmaningen

Roche hade behov av en mer strömlinjeformad logistiklösning. FREJA erbjöd på eget initiativ att ta hand om tullen som en integrerad del av 3PL-lösningen (tredjepartslogistik). Därmed förenklades processen hos Roche, vilket gav en bättre lösning till samma kostnad. FREJA har kompetenser som kompletteras väl av  Roche, som löpande ger förbättringsförslag till den totala leveranskedjan.

Lösningen

FREJA har alla relevanta förutsättningar för en helhetssyn på tull, logistik och transporter, och har också en förståelse för de speciella krav som ställs i läkemedelslogistik. Den kvalitet som FREJA tillhandahåller är av yttersta vikt för Roches leveranskedja.

Resultatet

FREJA hade förmågan att ge större öppenhet och högre kvalitet till Roches logistikprocess. FREJA har ett extremt starkt fokus på kvalitet i hela leveranskedjan från lagring till leverans. Roche ser partnerskap som ett nära samarbete med ett erfaret team med hög kompetens.

”Att arbeta med FREJA är mer som ett partnerskap än en relation med en tjänsteleverantör. I jämförelse med andra aktörer erbjuder FREJA en oberoende 3PL lösning baserat på besparing vilket ger större insyn för kostnaderna i leveranskedjan.”

Even Stubberud, Supply Chain and Pricing Manager. Roche Norge

Utmana oss gärna.

Med 30 års erfarenhet av tullen, logistik och transportsystem vågar vi lova att vi hittar den bästa lösningen för dig. Vi ser helt enkelt till att ditt gods kommer fram i tid, säkert och till rätt pris.