Flera transportsätt vid frakt av marin utrustning

Utmaningen

Att säkra transportlösning till en hamn i Europa, för att sedan fortsätta via fartygscharter till St. Nazaire i Frankrike (EXW shippers)

Lösningen

Transportuppdraget omfattade bland annat pålastning på fartyg, inklusive L/S/D, svetsning, lossning, samt avlastning vid destinationen – allt i enlighet med försäkringskraven. Total transporttid var 3 dagar.

Resultatet

Allt gick mycket bra, helt enligt kundens och varumottagarens gemensamma plan. Viktigast av allt – slutkunden var nöjd med vår service, och godset levererades i bra skick. Tack vare våra engagerade medarbetare är vi så flexibla att vi snabbt kan skräddarsy lösningar när det behövs.

Mikael Åback, FREJA’s Sea & Air Director på FREJA

Utmana oss gärna.

Med 30 års erfarenhet av logistik och transportlösningar vågar vi lova att vi hittar den bästa lösningen för dig. Vi ser helt enkelt till att ditt gods kommer fram i tid, säkert och till rätt pris.