Värderingar och attityder

Kvalitet, ärlighet, ansvar och flexibilitet har varit våra ledord sedan allra första början. För att vi ska kunna fortsätta leva efter samma värderingar i takt med att företaget växer har vi en egen utbildning: FREJA Leadership Academy. FREJA Leadership Academy håller utbildningar inom såväl ledarskap som transport och logistik, och säkerställer därigenom att våra värderingar hjälper oss att möta alla tänkbara utmaningar även i framtiden.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. I varje möte med kunder, kollegor och samarbetspartner har vi därför alltid FREJAs värderingar och attityder i åtanke:

Flexibilitet
Resultatorientering
Engagemang
Just in time
Ansvar
Närvarande
Innovation
Trovärdighet