Uppdrag, vision och affärsidé

Kvalitet, service och engagerade medarbetare. hur går det till? Det är viktigt att du vet vem du har att göra med när du anförtror oss med ditt gods. Här kan du läsa mer om vem vi är, vad vi tycker och hur vi arbetar.

Uppdrag

Genom dynamisk interaktion mellan kunder, anställda och avancerade IT-system levererar FREJA individuellt anpassade, flexibla och produktiva transportlösningar via land, luft och hav.

Grunden är vårt team av engagerade medarbetare, som med innovativt tänkande hittar lösningar för de mest skiftande behov. Kort sagt, på FREJA gillar vi utmaningar.

FREJAs uppdrag innebär att vi är en plats där människor utvecklas. Vi tror nämligen att det är en sådan atmosfär som både medarbetare, kunder och samarbetspartners söker sig till. För då blir de också en del av vår framgång.

Vision

Vi vill bli erkända som den mest flexibla och pålitliga fullservice leverantören av transport- och logistiktjänster i de länder där vi är närvarande.

Affärsidé

Att vinna förtroende genom flexibla transport- och logistiklösningar, som skapar värde för FREJA, våra kunder och samarbetspartners.