FREJA i siffror

100%
privatägt nordisk bolag

952
medarbetare

552
MEUR omsättning 2021 (förväntas)

2 M
sändningar per år

2950
trailers

290
direkta styckegods transporter