FREJA i siffror

100%
privatägt nordisk bolag

800
medarbetare

460
MEUR omsättning 2019 (förväntad)

2 M
sändningar per år

2600
trailers

270
direkta styckegods transporter