FREJA i siffror

100%
privatägt nordisk bolag

1189
medarbetare

746
MEUR omsättning

2 M
sändningar per år

3300
trailers

290
direkta styckegods transporter

Annual statements