FREJA i siffror

100%
privatägt nordisk bolag

870
medarbetare

460
MEUR omsättning 2020

2 M
sändningar per år

2700
trailers

270
direkta styckegods transporter