Kvalitet

FREJAs kvalitetssäkringssystem ska tydligt dokumentera företagets processer. Genom nära samarbete och väl fungerande kommunikation mellan kunder, leverantörer och anställda ska vi säkerställa att vi alltid levererar den optimala lösningen för kundens behov. Det betyder att vi:

  • Håller oss inom angivna tidsramar
  • Levererar godset i oskadat skick
  • Avräknar korrekt och i rätt tid
  • Hanterar kundförfrågningar snabbt och korrekt
  • Fokuserar på kundernas önskemål

 

”Att hålla hög kvalitet är den viktigaste faktorn. Det betyder att vi håller vad vi lovar, är öppna och ärliga och – framför allt – att vi ständigt uppfyller våra kunders önskemål.”
Jørgen J. Hansen, Grundare av FREJA

 

Hög kvalitet är resultatet av engagerade medarbetare med utpräglad servicekänsla. Genom riktad rekrytering och kontinuerlig utbildning säkerställer vi att FREJAs medarbetare både strävar efter och har förmågan att hålla en hög kvalitet i sitt arbete.

Genom detaljplanering av nya projekt och kontinuerlig analys av data kan eventuella brister förutses och upprepade misstag kan undvikas. Vi arbetar proaktivt och systematiskt med att samla in feedback, och vi lär oss av erfarenheterna.

FREJAs kvalitetssäkringssystem utvecklas kontinuerligt för att säkerställa fortsatt kundnöjdhet och värdeskapande. Vi identifierar förbättringsområden och arbetar aktivt med förbättringar av alla funktioner och på alla nivåer i organisationen.

FREJAs kvalitetssäkringsystem ska bygga på sunda affärsprinciper och kontinuerligt strömlinjeformas och förenklas både tekniskt och administrativt.

Säkerhet

FREJA är certifierat enligt AEO, Authorized Economical Operator. AEO ger väsentliga förenklingar inom tullhantering, säkerhet och skydd. Certifieringen betyder att FREJA har särskilda krav på åkare och kunder vad gäller lastning, lossning, lagring och hantering. Några av dessa krav beskrivs nedan:

Lastning eller lossning av FREJAs fordon måste ske under säkra förhållanden. Det innebär att det ska ske inom ett inhängnat område där obehöriga ej medges tillträde, på slutna terminaler ej tillgängliga för obehöriga, eller under bevakning, vilket säkerställer att inga obehöriga har tillgång till fordonet eller godset. Endast gods vars ursprung är känt, och som har lagrats i en säker miljö, får lastas på FREJAs fordon.

Alla oväntade händelser (extra eller okänt gods) eller andra säkerhetsrelaterade frågor gällande transport/säkerhet måste rapporteras till FREJA omedelbart.