Historia

Sedan starten den 1 april 1985 har FREJAs historia kännetecknats med långtgående beslut och progressivt tänkande. Företaget är dynamiskt, internationellt orienterat och har konstant fokus på att utvecklas efter kundernas önskemål och behov.

De första fem åren drev grundarna Jørgen Hansen och Frede Alstrup företaget som ett  I/S, men då omsättningen under 1990 passerade 100 mio DKK ombildades bolaget till ett aktiebolag A/S. 1990 var också året då man öppnade den första filialen utanför Skive, genom att etablera sig med kontor i Hvidovre (Köpenhamn).

1996 blev ett händelserikt år, dels beroende på att Jørgen Hansen blev ensam ägare av företaget, men också för att FREJA gjorde sitt första förvärv i branschen. Sped.Nørgård med kontor i Viborg, Greve och Padborg förvärvades och FREJA växte från 45 till ca 100 medarbetare. Samtidigt gav uppköpet tillgång till en hel mängd nya marknader. 1997 ändrades namnet från Spedition FREJA A/S till FREJA Transport & Logistics A/S. Namnändringen signalerade en framtidsorienterad profil med fokus på samlade logistiklösningar. Idag är företaget en trovärdig och professionell  spelare på både den lokala och internationella marknaden. 1998 blev FREJA medlem i den stora europeiska alliansen TEAM vilket öppnar upp för den europeiska styckegodsmarknaden.

Från ett danskt till ett nordisk transport företag med globala aktiviteter

Det första internationella uppköpet som FREJA gjorde var att 2003 ta över en tidigare partner i Finland – Maa ja Meri Oy. Sedan dess har FREJA etablerat sig i Sverige, Norge, Polen och Kina genom uppköp och egna etableringar. Idag är FREJA Group en äkta global spelare med kontor i både Danmark (Skive (huvudkontor), Taastrup, Århus och Padborg), Finland (Turku, Vantaa och Vaasa), Norge (Oslo, Bergen, Feldbo, Stavanger, Ålesund och Kristiansand), Sverige (Helsingborg, Jönköping och Trelleborg), Polen (Szczecin, Gdynia, Lóds, Warszawa, Blonie och Tczew) samt Kina (Shanghai, Guangzhou och Qingdao).

Sedan 1985 har FREJA uppnått en explosiv tillväxt med en genomsnittning årligt tillväxt takt på ca 20%. Denna framgångsrika och kontrollerande tillväxt blev 1999 belönat med Børsens Gazellepris, som blev den första av tre som FREJA blivit tilldelat fram till nu. Det senaste priset som FREJA har mottagit är ”Entrepreneur of the year, i kategorin ”Service” i Danmark 2007.

En professionell logistikpartner på den internationella marknaden

Tillsammans med våra transportpartners, lager faciliteter, eget tullager, ordermottagning, emballering, paketering och emballeringstjänster samt slutdistribution är FREJA en ytterst attraktiv samarbetspartner för samtliga branscher. Tack vare våra stora investeringar i IT-teknologi kan vi erbjuda den flexibilitet och överblick som även framtidens transport kunder förväntar av oss.