Hållbara åtgärder för en bättre planet

FREJA:s huvudsakliga verksamhetsområden är inom transport och logistik, och med den ökade globala handeln är det viktigare än någonsin att hitta mer hållbara lösningar för att bidra till att minska industrins CO2-utsläppspåverkan. Vi är medvetna om vår position inom de globala sektorerna, vi verkar i, och vi är lika dedikerade till att adressera bredare aspekter av hållbarhet, inklusive företagsledning och samhällsansvar.

Den miljömässiga delen av ESG är avgörande för en hållbar framtid. FREJA är aktivt engagerat i att implementera mer hållbara lösningar i vår verksamhet. Detta inkluderar initiativ som syftar till att minska vårt CO2-avtryck, såsom att optimera lastanvändning, minska tomkörning och utforska hållbara bränslelösningar.

När det gäller företagsledning är FREJA dedikerat till att säkerställa transparens, ansvar och etiskt beteende i alla våra aktiviteter. Vi följer stränga ledningsstandarder för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs med integritet och i enlighet med gällande lagar och regler. Vår ledningspraxis är utformad för att upprätthålla förtroendet hos våra intressenter.

När det handlar om samhällsansvar uppskattar vi våra långvariga och starka relationer med kunder, partners, leverantörer och anställda. Vi tror på att våra anställda är vår största tillgång och vi åtar oss att säkerställa deras välbefinnande och utveckling. Vi stödjer varandra för att hitta och utveckla hållbara lösningar samtidigt som vi främjar en mångfaldig, inkluderande och säker arbetsmiljö för alla.

Under många år har vi åtagit oss att fördjupa vårt engagemang genom en hållbarhetsrapport. I dessa rapporter beskriver vi pågående projekt, nya initiativ och presenterar nyckeltal för att skapa transparens i vår verksamhet. Vår satsning på hållbarhet omfattar alla tre pelare inom ESG, vilket återspeglar vårt åtagande att skapa en positiv påverkan på planeten, främja god företagsledning och uppfylla vårt samhällsansvar.

Kontrollera ert koldioxidavtryck med FREJA Footprint Analyzer

På FREJA Transport & Logistics utforskar vi kontinuerligt olika hållbara transportsätt. Vi anstränger oss för att optimera vårt miljöarbete så att vi kan bidra till det gemensamma klimatarbetet. Därför har vi introducerat FREJA Footprint Analyzer.

Prova den här

Hållbarhetsrapporter

Code of Conduct

På FREJA har vi åtagit oss att säkerställa hållbarhet, hög affärsmoral och etik samt full integritet. Vi ser till att alltid följa gällande lagstiftning. FREJA har tagit fram en ”Code of Conduct for Suppliers”, som beskriver vad FREJA anser vara korrekt affärsmoral och etik för alla betydande leverantörer som hanterar transporter åt FREJA.

Whistleblower

Vi har implementerat ett internt anonymt whistleblower-program där anställda och andra kan rapportera brott mot FREJAs policyer och riktlinjer via vår hemsida. Ett externt företag administrerar programmet för att säkerställa anonymitet för våra anställda.

Om du vill använda vårt anonyma whistleblower-program kan du göra det här:

Beräkna CO2-utsläpp

Hållbarhet är viktigt för FREJA. Det är därför vi erbjuder dig möjligheten att beräkna CO2-utsläppen från dina transportaktiviteter med FREJA.

För att använda kalkylatorn behöver du bara den totala transporterade nyttolasten (kg) och avståndet från avsändare till mottagare (km).

Kalkylatorn är baserad på standarden EN 16258 och ger medelvärden. Det ger dig dock en bra uppskattning av CO2-utsläppen från dina transportaktiviteter.

Har du frågor i samband med CO2-utsläpp eller andra frågor i samband med vårt miljöarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.

Skicka mail till FREJAs QE-avdelning