Hållbara åtgärder för en bättre planet

FREJA:s huvudsakliga verksamhetsområden är inom transport och logistik, och med den ökade globala handeln är det viktigare än någonsin att hitta mer hållbara lösningar för att bidra till att minska industrins CO2-utsläppspåverkan. Vi inser att vi är en liten aktör i de globala branscher vi är verksamma inom, men vi är fast beslutna att gå den extra milen för att minska den negativa påverkan på klimatet och miljön.

Det är ingen lätt uppgift, men vi kommer att göra vårt bästa och fortsätta att leva upp till våra åtaganden gentemot våra medmänniskor, miljön och samhället. Vi värdesätter långvariga och starka relationer med kunder, partners, leverantörer och medarbetare och vi stöttar varandra i att hitta och utveckla hållbara lösningar som gynnar planeten både nu och i framtiden.

Under många år har vi förbundit oss att utveckla våra insatser i en hållbarhetsredovisning. I rapporterna beskriver vi pågående projekt, nya initiativ och presenterar nyckeltal, för att skapa transparens i vår verksamhet.

Code of Conduct for Suppliers

I FREJA har vi åtagit oss att säkerställa hållbarhet, hög affärsmoral och etik samt full integritet. Vi ser till att vi alltid respekterar befintlig lagstiftning. FREJA har utarbetat en ”Code of Conduct for Suppliers”, som beskriver vad FREJA anser vara korrekt affärsmoral och etik för alla betydande leverantörer som hanterar transporter åt FREJA.

Code of Conduct

Anonymt Whistleblower-program

Vi har implementerat ett internt whistleblower-program, där anställda och andra kan rapportera brott mot FREJAs policyer och riktlinjer via vår webbplats. En extern leverantör hanterar programmet för att säkerställa anonymitet för våra anställda. Om du vill använda vårt whistleblower-program kan du göra det här:

Whistleblower