Bolagsstyrelse

Jørgen J. Hansen, Chairman

Asbjørn Berge, Vice Chairman

Søren Kr. Sørensen

Knud Borup Jensen

Morten Windfeldt

Logistics icon

Med oss är ditt gods inte bara säkert.
DET ÄR DESSUTOM FÖRSÄKRAT.

Har du försäkrat ditt gods? Skaffa en försäkring hos FREJA. Fråga oss, eller läs mer på våra landsspecifika sidor.

Fråga oss