ESG

Vi väljer att ta ansvar

Hos FREJA lägger vi stor vikt vid företagens sociala ansvar och det är en integrerad del i hur vi driver vår verksamhet. Det betyder att ansvar och ordning är nyckelord i vår företagsutveckling och varumärke. Framför allt innebär det att FREJA, med ett ansvarsfullt affärsbeteende, har fokus på både arbetsplatsen och samhället i stort och att vi dagligen försöker minska våra miljöpåverkan. FREJA värderar långsiktiga och ömsesidiga relationer med kunder, leverantörer och partners.

I FREJA har vi åtagit oss att säkra hållbarhet, ha hög affärsmoral och etik samt full integritet. Vi ser till att vi alltid respekterar gällande lagstiftning. FREJA har utarbetat en ”Code of Conduct for Suppliers to FREJA”, som beskriver vad FREJA anser vara korrekt affärsmoral och etik för alla underleverantörer som hanterar transporter för FREJA.

Läs FREJAs Code of Conduct for Suppliers

I de två senaste CSR-rapporterna har vi systematiserat våra ansträngningar enligt FN:s världsmål. I rapporterna kan du läsa om hur FREJA arbetar för att uppfylla de mål och ansvar som vi tagit på oss. Vi beskriver pågående projekt och nya initiativ som hjälper oss att uppfylla målen för nästa år. Vi presenterar också nyckeltal som visar på både status och utveckling inom miljön och ansvar.

Kort sagt: vi öppnar boken till ett antal områden, som det inte tidigare har talats om offentligt. Vi tror att det kommer att stärka vår bild som en pålitlig och ansvarsfull partner

 

För mer information om FN: s Global Compact