Tillägg

2020 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
April 41,78% 43,36% 42,18% 36,36% 43,84%
Mars 45,47% 46,55% 45,87% 39,55% 47,93%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
April 31,69% 31,69% 43,08% 23,78%
Mars 33,49% 33,49% 43,40% 25,04%

 

2020 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 15 Vecka 14 Vecka 13 Vecka 12
21,60% 22,40% 21,60% 20,00%
Vecka 11 Vecka 10 Vecka 9 Vecka 8
17,60% 17,60% 17,60% 16,90%

 

2020 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 15 Vecka 14 Vecka 13 Vecka 12
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 11 Vecka 10 Vecka 9 Vecka 8
0,22% 0,15% 0,21% 0,33%

 

2020 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 15 Vecka 14 Vecka 13 Vecka 12
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 11 Vecka 10 Vecka 9 Vecka 8
0,20% 0,20% 0,20% 0,40%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2020

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg

Information om helgdager i Europa
Helgdagar_i_Europa_2019