Tillägg

2021/2022 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Jan 58,06% 59,29% 58,26% 52,29% 59,86%
Dec 58,51% 60,35% 58,71% 53,35% 60,31%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Jan 43,20% 43,20% 53,70% 37,96%
Dec 44,51% 44,51% 50,30% 38,85%

2021/2022 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1 Vecka 52
14,60% 15,40% 14,60% 15,40%
Vecka 51 Vecka 50 Vecka 49 Vecka 48
14,60% 14,60% 14,60% 13,90%

2021/2022 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1 Vecka 52
0,96% 0,94% 0,97% 0,82%
Vecka 51 Vecka 50 Vecka 49 Vecka 48
0,97% 0,98% 0,96% 1,17%

2021/2022 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1 Vecka 52
1,10% 0,90% 1,10% 1,90%
Vecka 51 Vecka 50 Vecka 49 Vecka 48
1,10% 1,10% 1,10% 1,40%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2021

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg