Tillägg

2019 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Sept 43,97% 46,55% 44,37% 39,55% 46,03%
Aug 43,28% 45,48% 43,68% 38,48% 45,34%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Sept 34,71% 34,71% 41,98% 25,00%
Aug 34,97% 34,97% 43,23% 24,91%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 38 Vecka 37 Vecka 36 Vecka 35
18,40% 19,20% 20,00% 19,20%
Vecka 34 Vecka 33 Vecka 32 Vecka 31
19,20% 19,20% 18,40% 16,90%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 38 Vecka 37 Vecka 36 Vecka 35
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 34 Vecka 33 Vecka 32 Vecka 31
0,00% 0,00% 0,01% 0,28%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 38 Vecka 37 Vecka 36 Vecka 35
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 34 Vecka 33 Vecka 32 Vecka 31
0,00% 0,00% 0,00% 0,40%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2019

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg

Information om helgdager i Europa
Helgdagar_i_Europa_2019