Tillägg

2021 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Juni 44,60% 47,61% 44,90% 40,61% 46,66%
Maj 43,48% 46,55% 43,78% 39,55% 45,60%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Juni 36,67% 36,67% 44,71% 28,09%
Maj 36,02% 36,02% 43,51% 27,19%

 

2021 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 24 Vecka 23 Vecka 22 Vecka 21
12,50% 13,20% 13,20% 13,60%
Vecka 20 Vecka 19 Vecka 18 Vecka 17
13,20% 13,90% 13,20% 13,20%

2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 24 Vecka 23 Vecka 22 Vecka 21
1,48% 1,35% 1,31% 1,28%
Vecka 20 Vecka 19 Vecka 18 Vecka 17
1,33% 1,20% 1,31% 1,33%

 

2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 24 Vecka 23 Vecka 22 Vecka 21
1,90% 1,60% 1,60% 1,40%
Vecka 20 Vecka 19 Vecka 18 Vecka 17
1,60% 1,40% 1,60% 1,60%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2021

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg