Tillägg

2019 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Juli 44,35% 46,55% 44,75% 39,55% 46,41%
Juni 46,69% 48,67% 47,09% 41,67% 48,75%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Juli 35,22% 35,22% 42,76%    24,91%
Juni 36,63% 36,63% 43,12%   25,75%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 29 Vecka 28 Vecka 27 Vecka 26
17,60% 16,90% 17,60% 18,40%
Vecka 25 Vecka 24 Vecka 23 Vecka 22
18,40% 18,40% 19,20% 19,20%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 29 Vecka 28 Vecka 27 Vecka 26
0,16% 0,29% 0,22% 0,03%
Vecka 25 Vecka 24 Vecka 23 Vecka 22
0,00% 0,08% 0,00 % 0,00%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 29 Vecka 28 Vecka 27 Vecka 26
0,20% 0,40% 0,20% 0,00%
Vecka 25 Vecka 24 Vecka 23 Vecka 22
0,00% 0,00 % 0,00 % 0,00%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2019

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg

Information om helgdager i Europa
Helgdagar_i_Europa_2019