Tillägg

2020 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Sept 35,87% 39,11% 36,27% 32,11% 37,93%
Aug 36,43% 40,17% 36,83% 33,17% 38,49%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Sept 29,50% 29,50% 36,91% 22,79%
Aug 29,50% 29,50% 36,60% 23,03%

 

2020 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 40 Vecka 39 Vecka 38 Vecka 37
16,90% 16,10% 16,10% 15,40%
Vecka 36 Vecka 35 Vecka 34 Vecka 33
15,40% 15,40% 14,60% 15,40%

 

2020 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 40 Vecka 39 Vecka 38 Vecka 37
0,42% 0,61% 0,71% 0,82%
Vecka 36 Vecka 35 Vecka 34 Vecka 33
0,77% 0,83% 0,93% 0,87%

 

2020 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 40 Vecka 39 Vecka 38 Vecka 37
0,40% 0,70% 0,70% 0,90%
Vecka 36 Vecka 35 Vecka 34 Vecka 33
0,90% 0,90% 1,10% 0,90%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2020

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg

Information om helgdager i Europa
Helgdagar_i_Europa_2019