Tillägg

2019/2020 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Jan 45,92% 47,61% 46,04% 40,61% 47,70%
Dec 45,64% 47,61% 46,04% 40,61% 47,70%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Jan 35,35% 35,35% 43,40% 25,22%
Dec 35,25% 35,25% 43,24% 25,28%

 

2019/2020 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1
16,90% 16,90% 16,10% 16,10%
Vecka 52 Vecka 51 Vecka 50 Vecka 49
16,10% 16,90% 16,90% 17,60%

 

2019/2020 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1
0,24% 0,34% 0,50% 0,50%
Vecka 52 Vecka 51 Vecka 50 Vecka 49
0,48% 0,39% 0,27% 0,23%

 

2019/2020 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1
0,40% 0,40% 0,70% 0,70%
Vecka 52 Vecka 51 Vecka 50 Vecka 49
0,70% 0,40% 0,40% 0,20%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2020

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg

Information om helgdager i Europa
Helgdagar_i_Europa_2019