Tillägg

2020/2021 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Jan 35,88% 39,11% 36,28% 32,11% 37,94%
Dec 34,54% 38,05% 34,94% 31,05% 37,00%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Jan 30,15% 30,15% 38,38% 22,94%
Dec 28,19% 28,19% 36,88% 22,46%

 

2020/2021 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1
13,20% 13,20% 12,50% 13,20%
Vecka 53 Vecka 52 Vecka 51 Vecka 50
13,20% 13,90% 14,60% 14,60%

 

2020/2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1
1,34% 1,41% 1,48% 1,51%
Vecka 53 Vecka 52 Vecka 51 Vecka 50
1,32% 1,18% 1,01% 1,04%

 

2020/2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1
1,60% 1,60% 1,90% 1,60%
Vecka 53 Vecka 52 Vecka 51 Vecka 50
1,60% 1,40% 1,10% 1,10%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2020

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg