Tillägg

2023 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Mars 75,43% 75,23% 75,43% 68,23% 75,43%
Februari 84,69% 81,6% 84,69% 74,6% 84,69%

 

Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Mars 52,99% 52,99% 64,79% 52,31%
Februari 54,95% 54,95% 70,84% 56,8%

2023 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 13 Vecka 12 Vecka 11 Vecka 10
24,10% 25,00% 25,00% 23,30%
Vecka 9 Vecka 8 Vecka 7 Vecka 6
20,70% 23,30% 25,00% 25,90%

2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 13 Vecka 12 Vecka 11 Vecka 10
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 9 Vecka 8 Vecka 7 Vecka 6
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 13 Vecka 12 Vecka 11 Vecka 10
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 9 Vecka 8 Vecka 7 Vecka 6
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

MAUT tabell
MAUT tabell

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg