Tillägg

2019 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Maj 45,63% 47,61% 46,03% 40,61% 47,39%
April 45,33% 47,61% 45,73% 40,61% 47,39%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Maj
35,89% 35,89% 42,30%    25,14%
April 35,79% 35,79% 40,91%    25,14%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 21 Vecka 20 Vecka 19 Vecka 18
20,00% 19,20 % 18,40 % 17,60 %
Vecka 17 Vecka 16 Vecka 15 Vecka 14
16,10 % 16,10 % 16,10 % 16,10 %

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 21 Vecka 20 Vecka 19 Vecka 18
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,31 %
Vecka 17 Vecka 16 Vecka 15 Vecka 14
0,51 % 0,52 % 0,56 % 0,54 %

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 21 Vecka 20 Vecka 19 Vecka 18
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,20 %
Vecka 17 Vecka 16 Vecka 15 Vecka 14
0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 %

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2019

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg

Information om helgdager i Europa
Helgdagar_i_Europa_2019