Tillägg

2021 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Sept 50,91% 52,92% 51,21% 45,92% 52,97%
Aug 47,22% 49,73% 47,52% 42,73% 49,28%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Sept 39,29% 39,29% 46,38% 32,57%
Aug 39,29% 39,29% 45,70% 29,88%

2021 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 38 Vecka 37 Vecka 36 Vecka 35
13,90% 13,90% 13,90% 14,60%
Vecka 34 Vecka 33 Vecka 32 Vecka 31
14,60% 13,60% 13,60% 13,60%

2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 38 Vecka 37 Vecka 36 Vecka 35
1,24% 1,19% 1,17% 1,03%
Vecka 34 Vecka 33 Vecka 32 Vecka 31
1,04% 1,12% 1,14% 1,14%

2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 38 Vecka 37 Vecka 36 Vecka 35
1,40% 1,40% 1,40% 1,10%
Vecka 34 Vecka 33 Vecka 32 Vecka 31
1,10% 1,40% 1,40% 1,40%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2021

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg