Tillägg

2020 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Juli 35,15% 39,11% 35,55% 32,11% 37,21%
Juni 34,37% 38,05% 34,77% 31,05% 36,43%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Juli 29,17% 29,17% 36,57% 22,49%
Juni 29,17% 29,17% 38,60% 21,90%

 

2020 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 28 Vecka 27 Vecka 26 Vecka 25
16,90% 16,90% 17,60% 16,90%
Vecka 24 Vecka 23 Vecka 22 Vecka 21
16,10% 17,60% 17,60% 18,40%

 

2020 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 28 Vecka 27 Vecka 26 Vecka 25
0,46% 0,35% 0,32% 0,51%
Vecka 24 Vecka 23 Vecka 22 Vecka 21
0,56% 0,26% 0,17% 0,09%

 

2020 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 28 Vecka 27 Vecka 26 Vecka 25
0,40% 0,40% 0,20% 0,40%
Vecka 24 Vecka 23 Vecka 22 Vecka 21
0,70% 0,20% 0,20% 0,00%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2020

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg

Information om helgdager i Europa
Helgdagar_i_Europa_2019