Tillägg

2021 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
April 43,54% 46,55% 43,84% 39,55% 45,60%
Mars 41,35% 44,42% 41,65% 37,42% 43,41%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
April 36,02% 36,02% 41,71% 27,19%
Mars 34,06% 34,06% 39,80% 25,39%

 

2021 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 14 Vecka 13 Vecka 12 Vecka 11
14,60% 13,90% 13,90% 13,20%
Vecka 10 Vecka 9 Vecka 8 Vecka 7
13,90% 13,20% 12,50% 13,20%

2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 14 Vecka 13 Vecka 12 Vecka 11
1,00% 1,17% 1,27% 1,28%
Vecka 10 Vecka 9 Vecka 8 Vecka 7
1,23% 1,46% 1,54% 1,41%

 

2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 14 Vecka 13 Vecka 12 Vecka 11
1,10% 1,40% 1,40% 1,60%
Vecka 10 Vecka 9 Vecka 8 Vecka 7
1,40% 1,60% 1,90% 1,60%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2021

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg