Tillägg

2019 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Nov 45,25% 47,61% 45,55% 40,61% 47,31%
Okt 45,14% 47,61% 45,44% 40,61% 47,20%
Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Nov 35,30% 35,30% 42,61% 25,47%
Okt 34,98% 34,98% 42,23% 25,34%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 46 Vecka 45 Vecka 44 Vecka 43
18,40% 19,20% 19,20% 20,00%
Vecka 42 Vecka 41 Vecka 40 Vecka 39
20,80% 20,00% 18,40% 19,20%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 46 Vecka 45 Vecka 44 Vecka 43
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 42 Vecka 41 Vecka 40 Vecka 39
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 46 Vecka 45 Vecka 44 Vecka 43
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 42 Vecka 41 Vecka 40 Vecka 39
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2019

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg

Information om helgdager i Europa
Helgdagar_i_Europa_2019