Tillägg

2023 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Sep 80,80% 80,54% 80,80% 73,54% 80,80%
Aug 74,69% 74,16% 74,68% 67,15% 74,67%

 

Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Sep 52,99% 52,99% 69,73% 57,70%
Aug 47,77% 47,77% 63,55% 50,52%

2023 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 38 Vecka 37 Vecka 36 Vecka 35
30,50% 30,50% 30,50% 30,50%
Vecka 34 Vecka 33 Vecka 32 Vecka 31
30,50% 29,50% 28,60% 27,70%

2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 38 Vecka 37 Vecka 36 Vecka 35
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 34 Vecka 33 Vecka 32 Vecka 31
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 38 Vecka 37 Vecka 36 Vecka 35
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 34 Vecka 33 Vecka 32 Vecka 31
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

MAUT tabell
MAUT tabell

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg