NSAB 2015

Alla uppdrag utförs i enlighet med Nordiska Speditörsförbundets Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015). Bestämmelserna begränsar speditörens ansvar som kontraktspart i avtalet enligt §3 B för förlust, försämring eller skada av/på gods till SDR 8,33 per kilo vid försening upp till fraktens belopp och för alla andra förluster till SDR 100 000 för varje uppdrag (§21). Speditörens ansvar som mellanhand enligt § 3 C är begränsad till SDR 50 000 för varje uppdrag och totalt för en och samma händelse till SDR 500 000 (§24).

Vid lagring är speditörens samlade ansvar för skada vid ett och samma tillfälle begränsat till SDR 500 000 (§25)

Särskild uppmärksamhet riktas mot nätverksklausulen (§2), krav mot speditören preskriberas efter ett år (§28) och att panträtten (§14) omfattar såväl aktuella som tidigare krav.