Incoterms 2020

Incoterms® (International Commercial Terms) är en term för standardiserade regler i inköps- och försäljningsavtal. I samband med nationella och internationella transporter, definierar Incoterms® – bland annat – när risken övergår mellan köpare och säljare, och vilken av parterna som bär kostnaderna under transporten. Incoterms® är ett registrerat varumärke som tillhör International Chamber of Commerce.

 

Incoterms 2020