Incoterms 2010

Incoterms® (International Commercial Terms) är en term för standardiserade regler i inköps- och försäljningsavtal. I samband med nationella och internationella transporter, definierar Incoterms® – bland annat – när risken övergår mellan köpare och säljare, och vilken av parterna som bär kostnaderna under transporten. Incoterms® är ett registrerat varumärke som tillhör International Chamber of Commerce.

Nedan följer korta beskrivningar av de 11 reglerna i 2010 års utgåva av Incoterms®.

Dessa ska ses som sammanfattningar av de kompletta, officiella regeltexterna som finns att få tag på hos  ICC BusinessBookstore.

Listan är aktuell per den 1 januari 2011.