Kontoutdrag

Med anledning av vårt mål att göra våra arbetsprocesser mer effektiva och minska vår belastning på miljön, skickar vi alla våra kontoutdrag elektroniskt, via e-post, för att helt och hållet undvika pappersanvändning. Kontoutdrag som vidarebefordras via e-post är i PDF-format, så Acrobat Reader behövs.

Om du vill få kontoutdrag elektroniskt, vänligen skicka din e-postadress, till vår ekonomiavdelning kundreskontra@freja.com. Kom ihåg att uppge ditt kundnummer hos FREJA.