Varning om lockout


Varning om lockout på RoRo terminalen i Göteborg

 

Sveriges Hamnar har svarat på Hamnarbetarförbundets varsel om strejk med ett meddelande om lockout, vilket innebär att anställda kommer att hindras arbeta.

För närvarande har Göteborg RoRo terminal meddelat att de förväntar sig bli påverkade 27 – 28 januari mellan kl 14.00 – 23.59 under respektive dag.

Driften i hamnen kommer att vara begränsad under denna period och det kan finnas restriktioner för vilka lastvolymer som kan hanteras.

Den senaste nyheten är att medlarna har kommit överens om hjälp för att hitta en lösning på konflikten och diskussionerna har inletts nu i helgen.

 

För mer information kontakta vårt Göteborgskontor, tel 031-706 38 30

Senaste nytt