Stor sammanslagning i transport- och logistikbranschen


Idag tillkännagav FREJA Transport & Logistics A/S och SDK A/S, som ägs av USTC, en fusion som kommer att konsolidera två stora familjeägda företag inom transport- och logistikbranschen. FREJA och SDK samlar ca 1300 medarbetare med en total omsättning på mer än 5 miljarder DKK årligen.

Fusionen mellan FREJA och SDK, som ägs av USTC Group, kommer att skapa en ny stark spelare i transport- och logistikbranschen och stärka den övergripande marknadspositionen samt bana väg för framtida utveckling och tillväxt.

SDK A/S blir aktieägare till 75% i det nya fusionerade bolaget, medan de resterande 25% ägs av Jørgen Hansen, den nuvarande majoritetsägaren och grundaren av FREJA, tillsammans med ledningsgruppen.

 

Långsiktigt engagemang

Beslutet att lämna över en stor del av sitt livsverk har inte varit lätt för Jørgen Hansen. Därför har det varit avgörande att hitta en affärspartner som står för samma långsiktiga värderingar och åtagande som FREJA är grundat på.

”Sedan jag grundade företaget 1985 har det varit vår ambition att skapa tillväxt och utveckla våra affärsområden. Jag är stolt över att vårt företag har gjort det så bra att vi nu har möjlighet att bli en del av USTC-koncernen genom fusionen med SDK. Våra familjevärderingar är helt i linje med familjen Østergaard-Nielsens värderingar, och jag har full tillit till att det nya partnerskapet är en perfekt match”, säger Jørgen Hansen.

 

Större kundkrets

SDK Group ägs av familjen Østergaard-Nielsen som har en lång historia inom transport och logistik. Företaget grundades 1876 under namnet Julius Mortensen Shipping. Många år senare blev just detta företag det första i USTC-ägaren Torben Østergaard-Nielsens portfölj.

USTC, med huvudkontor i Middlefart, är globalt konglomerat med över 2500 anställda fördelat på fler än 100 kontor i 33 länder. Under det senaste räkenskapsåret rapporterade USTC en omsättning på 76 miljarder DKK.

”Vi har letat efter ett starkt företag med samma värderingar, och som kan hjälpa oss att nå våra långsiktiga mål. Denna fusion kommer att skapa en plattform för ytterligare tillväxt både organiskt och genom förvärv. När fusionen är klar kommer företagets totala storlek att ge oss klara konkurrensfördelar, tillsammans med all kompetens och kunskap från våra erfarna och värdefulla medarbetare i både FREJA och SDK”, säger Søren Gran Hansen, CEO i SDK.

Ulrik Rasmussen, CEO i FREJA, välkomnar fusionen och är väl medveten om att detta steg sätter det sammanslagna företaget i en attraktiv position att kunna erbjuda kunderna en ännu bättre service, högre kvalitet och en bredare portfölj.

 

Erfaren ledning

Fusionen kommer att resultera i förändringar i bolagsstrukturen. Samtliga FREJAs nuvarande affärsenheter kommer slås samman med SDKs logistikföretag till en ny enhet under namnet FREJA Transport & Logistics, vilket resulterar i att majoriteten av nuvarande SDK logistikaktiviteter kommer döpas om till FREJA och föra vidare det välkända och respekterade varumärket. Alla övriga SDK aktiviteter inom shipping, agency, stevedore, charter och kryssning fortsätter oförändrat under varumärket SDK och förblir fullt ut ägda av USTC Group.

Søren Gran Hansen fortsätter i sin roll som CEO för SDK A/S och kommer därutöver att ta rollen som styrelseordförande för den nya enheten FREJA Transport & Logistics. Grundaren av FREJA, Jørgen Hansen, blir styrelseledamot i SDK A/S, där hans omfattande erfarenhet och branschkunskap blir en tillgång för verksamheten. Ulrik Rasmussen fortsätter som CEO för FREJA Transport & Logistics.

Den nya enheten, FREJA Transport & Logistics, har kontor i sju olika länder: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Holland och Kina.

Avtalet måste godkännas av berörda konkurrensmyndigheter. Transaktionspriset kommer inte att avslöjas.

 

Länk till pressmeddelande

 

Senaste nytt