FREJA använder programvarurobot för att optimera interna processer


På FREJA strävar vi alltid efter att ge den bästa service till våra kunder. Vi arbetar hårt för att hitta nya och förbättrade lösningar, och våra medarbetare är i nära dialog med kunderna för att få en bättre inblick i deras utmaningar och en större förståelse för deras behov. För att ge kunderna den optimala servicen fokuseras också arbetet på att optimera interna processer. Ju bättre de interna processerna är, desto mer tid frigörs att ta hand om och hjälpa kunderna.

Mycket tid och resurser investeras i IT och teknik, och våra anställda arbetar aktivt för att identifiera manuella processer som kan automatiseras med programvarurobot. Som ett exempel kan inrikes avdelningen i danska Stilling nämnas, som har automatiserat en manuell uppgift som sparar 20 minuter varje dag – tid som istället kan ägnas åt kunder. Innan implementeringen av den automatiska lösningen var avdelningen tvungen att manuellt granska kundernas bokningar varje morgon. Avdelningen letade upp cirka 50 bokningar dagligen i systemet för att kontrollera deras status och kontrollera om det fanns några avvikelser, men nu sker denna process helt automatiskt.

Roboten som utför detta arbete skapar således värde för både kunder och anställda. Roboten har löst en trivial uppgift för teamet som inte bara sparar tid utan också minskar risken för fel genom att allt är automatiserat.

Group Finance Business Partner i FREJA, Alexander Skaarup Kristensen, säger: ”Vi arbetar ständigt med att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras med hjälp av robotjobb. Vissa uppgifter är mer komplicerade än andra, men om vi lyckas kan vi så småningom minska fel, spara tid och ge våra kunder en bättre service eftersom vi kan vara proaktiva ”.

Senaste nytt