FREJA Sveriges nyhetsbrev oktober 2021


Kära läsare, nu är årets tredje nyhetsbrev äntligen här.

Arbetet med integrationen av SDK Logistics och TF Freight, som vi har berättat om i tidigare nyhetsbrev, fortsätter som planerat. Den 1: a september fusionerades TF Freight in i FREJA och vi ser framemot att ha fusionen med SDK Logistics klar per den 1:a januari 2022.

När tre bolag ska bli ett är det viktigt att involvera medarbetare, säkra kunskap och kvalitet, lära av varandra i de olika avdelningarna och på så sätt få med det bästa av alla tre bolagen i det nya FREJA. Vi ser verkligen framemot att kunna erbjuda dig som kund ett nytt och spännande FREJA.

Marknaden kämpar fortfarande med kapacitetsproblem och vi försöker på alla sätt att tillgodose transportbehovet hos våra kunder. Dessvärre så har vi blivit tvungna att göra en del prisjusteringar under hösten då vi har behövt uppdatera priserna med våra underleverantörer för att kunna bibehålla kvalitet och service.

I övrigt kommer ni att kunna läsa i nyhetsbrevet om vårt arbete med biobränsle, sjö- och flygavdelningen samt information om kommande EU mobilitetspaket.

Trevlig läsning!

Morten Dreyer

Managing Director Sweden
+45 26 86 28 62

msd@freja.com

Sjö och flyg

Den 1.a september hälsade vi David Nielsen välkommen till FREJA som ny Head of Department för sjö- och flygavdelningen i Helsingborg. David har en gedigen erfarenhet inom sjöfrakt och kommer senast från en anställning i England.

FREJA kommer att utöka sjö- och flygverksamheten och jobbar intensivt med kunder, leverantörer och agenter runt om i världen.

Det är fortfarande stora utmaningar i kapaciteten på sjön, men FREJA har avtal med rederier om fasta platser per vecka från Kina, vilka vi riktigt gärna vill fylla med gods från våra kunder.

Välkommen med din sjöförfrågan och bokning till sea.se@freja.com

Ibland kan man behöva få fram sitt gods lite fortare och då kan FREJA även hjälpa till att arrangera en flygtransport. Vi jobbar med ett nätverk med agenter över hela världen. Ta kontakt med oss via air.se@freja.com så tar vi gärna hand om din flygfrakt.

Ta gärna kontakt med din nuvarande FREJA kontakt för att boka möte och få mer information om vår sjö- och flygverksamhet.

Nicklas Eggert

EVP Management Sweden
+46 73 077 54 58
+46 42 495 00 10
nie@freja.com

EU Mobilitetspaket

Bättre arbetsvillkor för förarna, klara och tydliga regler om utstationering av förare samt bättre efterlevnad i kampen mot olagliga metoder är några av punkterna i EU:s mobilitetspaket.

EU:s mobilitetspaket antogs i juli 2020. Nu remitteras förslag på hur mobilitetspaketet ska införas i svensk lagstiftning.

Utstationeringsreglerna ska tillämpas fr o m den 2:a februari 2022. Fr o m detta datum gäller också nya regler för kör- och vilotider samt att färdskrivarens landsymbol ska registreras vid gränspassage. Sanktionsavgift kan påföras om det nya kravet om gränspassage inte efterlevs.

Övriga delar i mobilitetspaketet tillämpas fr o m 21 februari 2022.

Vi vet i dagsläget inte hur detta kommer att påverka vår verksamhet men vi följer utvecklingen av införandet av EU:s mobilitetspaket och kommer löpande att informera om eventuella förändringar och justeringar i samband med mobilitetspaketet.

Joakim Friberg

Branch Manager Helsingborg Sweden
+46 761 102001
+46 42 495 00 71
jof@freja.com

Niklas Blomgren

Branch Manager Jönköping Sweden
+46 (0)70 182 50 19
+46 (0)36 18 13 51
nbl@freja.com

Ja tack till grön övergång, men det kräver enighet i EU och alternativa bränslen

FREJA vill gärna bli grönare, men det är en större utmaning med olika avgifter och en pressad marknad.

Det finns ännu inget avtal i EU-länderna om vilka alternativa bränslen man ska investera i. Vissa länder vill fokusera på biodiesel, andra på gas och det finns länder som ännu inte har detta på dagordningen. Begränsade tankalternativ och stora prisskillnader, liksom det faktum att vissa lastbilstillverkare kräver kortare serviceintervaller för B100-diesel, gör det svårt för åkerier att ta del av den gröna övergången.

FREJA testkör B100 i samarbete med några kunder och åkerier. Detta kan bara göras i de fall där infrastrukturen tillåter det, liksom att det finns kunder som vill betala för den extra kostnad det medför för våra åkerier.

FREJA har ett pågående projekt med HVO100 på några egna bilar i Danmark. Experimentet kommer att ske genom tankning i Sverige, eftersom det är omöjligt att tanka HVO100 i Danmark på grund av höga skatter.

Hållbara alternativ

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är andra generationens biodiesel. HVO100 kan ge upp till 90% minskning av CO2. B100 är första generationens biodiesel och ger upp till 60% CO2 reduktion. B100 framställs främst från rapsgrödor.

Biogas är också ett miljövänligt alternativ. CBG (komprimerad biogas) har en relativt kort driftradie, vilket gör den olämplig för internationella transporter och beroende av land, eftersom det finns ett begränsat antal tankstationer. LBG (flytande biogas), som skulle kunna vara ett alternativ, har ännu färre tankningsalternativ och är ekonomiskt omöjligt för våra åkerier att täcka kostnaderna för.

Som det flesta av våra kollegor i branschen måste erkänna, sker dessa få alternativa försök endast i samarbete med kunder som betalar för kostnaderna och i begränsade körområden. Många hoppas att vätgaslösningen kommer att vara det hållbara alternativet till diesel och har därför förväntningar att bli ekonomiskt försvarbart, men det finns ingen verklig fakta presenterad ännu gällande ekonomin. Det kräver mer än bara politiska avsiktsförklaringar – det krävs verkliga åtgärder och gemensamma EU riktlinjer.

Medan vi väntar på rätt hållbart alternativ fortsätter vi att göra vad vi kan genom att fokusera på att öka vår totala fyllnadsgrad samt minska antalet körda tom kilometer.

Eric Clausen

QES Manager Denmark
+45 2933 6958
+45 9670 5216
ecl@freja.com

Senaste nytt