FREJA Sveriges nyhetsbrev juli 2021


Kära läsare,

Här kommer årets andra nyhetsbrev. Sommaren är här och semesterplaneringen är i full gång även om vi troligtvis även denna sommar får tillbringa semestern på hemmaplan.

Under våren har det hänt en hel del i FREJA Sverige. Sammanslagningen med SDK och TF Freight är i full gång och vi ser fram emot att vara ett bolag innan året är slut.

SDK FREJA A/S, som ägs av USTC Group, presenterar ett årsresultat som visar positionen som en ny stark aktör inom sjöfart, transport och logistikbranschen. Resultatet har ökat från 37,7 miljoner DKK till 97,2 miljoner DKK. Hela pressreleasen kan läsas HÄR

I Europa upplever vi ökad tillväxt vilket också ger ökat behov av transporter. Det har under en längre period varit kapacitetsbrist på sjö-, flyg- och tågfrakt men nu är även biltrafiken påverkad. Det saknas så väl chaufförer som lastbärare. Kapacitetsbristen i kombination med semestertrafik kan innebära bla längre ledtider, men våra medarbetare gör sitt yttersta för att hitta bra lösningar att leverera ert gods.

Vi önskar er en härlig sommar tillsammans med vänner och familj.

Nicklas Eggert

EVP Management Sweden
+46 73 077 54 58
+46 42 495 00 10
nie@freja.com

Nya FREJA – fler möjligheter

Arbetet med integrationen av FREJA, SDK och TF Freight, som ni kunde läsa i förra nyhetsbrevet, fortgår som planerat och viser med stort intresse framemot hösten när vi går under det gemensamma namnet FREJA Transport & Logistics AB. Med kontor på 5 orter i Sverige, utökad flotta, mer lagringsmöjligheter och framförallt  en ökning av antalet medarbetare kommer vi kunna erbjuda dig som kund fler och bättre möjligheter att utvecklas tillsammans med oss.

Tveka inte att kontakta oss för dina väg-, flyg-, och sjötransporter eller om du har behov av logistik tjänster.

Vi finns här för dig!

Joakim Friberg

Branch Manager Helsingborg Sweden
+46 761 102001
+46 42 495 00 71
jof@freja.com

Niklas Blomgren

Branch Manager Jönköping Sweden
+46 (0)70 182 50 19
+46 (0)36 18 13 51
nbl@freja.com

CSR Rapport

Socialt ansvar och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat, och vi på FREJA har nöjet att presentera CSR-rapporten för år 2020. Denna rapport är den fjärde CSR-rapporten för FREJA sedan 2017. I rapporten avslöjar vi de initiativ vi har arbetat med under 2020 och de mål vi har satt upp för att skapa en bättre miljö och en mer hållbar planet.

Som transport- och logistikföretag ser vi att vi har ett ansvar när det gäller att säkerställa en grönare miljö. Vår industri är avgörande för samhället, eftersom vi bidrar med transporter av nödvändiga varor som läkemedel, livsmedel och hygienprodukter, men effekten av detta är att transportsektorn ansvarar för 24% av direkta koldioxidutsläpp från bränsleförbränning. Vår viktiga roll i samhället har varit särskilt avgörande under pandemin. Vi har arbetat hårt för att upprätthålla försörjningskedjorna runt om i världen, och detta hade inte varit möjligt utan alla våra professionella och engagerade medarbetare på vägarna och på kontoren.

Trots pandemin har vi bibehållit vårt fokus på CSR och följt den planerade strategin, eftersom vi inte tror att vi kan skjuta upp våra åtgärder och insatser på detta område. Sedan 2018 har vi strukturerat vårt arbete med CSR enligt FN: s hållbara utvecklingsmål. Varje år bedömer vi vilka områden vi vill fokusera på och under 2020 arbetade vi med följande tre mål:

  • 3) God hälsa och välbefinnande
  • 8) Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
  • 12 Ansvarsfull konsumtion och produktion

De tre mål som FREJa har fokuserat på 2020

Ordning och ansvar är några av hörnstenarna i FREJA, och därför är det viktigt för oss att skapa en hälsosam arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden för våra anställda och chaufförer. Detta återspeglas också i de mål som vi har valt att arbeta med.

I den senaste rapporten kan du bland annat läsa om vad vi gör för att skapa en bra arbetsmiljö, varför järnvägstransporter är ett miljövänligt alternativ till vägtransporter och hur vi har bidragit till kampen mot COVID-19.

Här kan du läsa CSR Rapporten

Ulrik Rasmussen

Group CEO
+45 5234 5330
+45 9670 5330
ura@freja.com

Semestertrafik

Visst är det härligt med sommar och semester med det har också en inverkan på vår trafikplanering.

Fr o m vecka 26 och fram till mitten av augusti så kan ledtider och leveranser påverkas bl.a. på grund av begränsningar i färjetrafiken, körförbud på lördagar i Tyskland och mindre kapacitet hos våra åkerier.

Gällande sjö- och flygtransporter så är det fortfarande stora utmaningar med kapacitet, men vi gör vårt yttersta för att hitta de bästa lösningarna.

Vi ber dig som kund att boka dina transporter med så god framförhållning som möjligt, så att vi på bästa sätt kan ta hand om dina leveranser under sommarveckorna.

Har du frågor som gäller leveranser under semesterperioden så ta kontakt med din vanliga kontaktperson hos FREJA.

Thomas Jensen

Head of Department Continent East
+45 26 14 62 02
+45 36 95 41 02
tjs@freja.com

Stefan Karlsson

Traffic Manager
+46 73 275 13 91
+46 42 495 00 72
stk@freja.com

Jonas Svensson

Operational Manager Domestic
+46 76 110 20 03
+46 42 495 00 21
jon@freja.com

Suzanne Nilsson

Team Leader Air & Sea Sweden
+46 72 540 63 48
+46 42 495 00 62
sni@freja.com

Senaste nytt