FREJA Sveriges nyhetsbrev april 2022


Kära läsare,

här kommer vårens nyhetsbrev där ni kan ta del av följande:

Integrationen av SDK Logistics och TF Freight, som vi har berättat om i tidigare nyhetsbrev, är nu avslutad och det kvarstår endast en del interna justeringar. Vi ser fram emot att kunna erbjuda dig som kund ett nytt och spännande FREJA men stora möjligheter.

Året startade med ett förvärv av Göteborgsföretaget IRT Logistics AB. Målet är att stärka verksamheten av styckegods mellan Sverige och UK.

Sjö- och flyg verksamheten ökar stadigt och from 1 mars har vi fått fler fasta avgångar.

Under februari genomfördes ytterligare steg i det så kallade EU mobilitetspaketet vilket innebär förbättrade villkor för chaufförerna.

 

Hoppas att ni alla får njuta av en varm och skön vår och vi önskar en riktigt Glad Påsk!

Trevlig läsning!

 

Morten Dreyer

Managing Director Sweden
+45 26 86 28 62

msd@freja.com

TF Freight – SDK Logistics – FREJA

Integrationen av SDK Logistics är nu avslutad och det kvarstår endast en del interna justeringar.

TF Freight, SDK Logistics och FREJA är nu ett samlat bolag med utökade möjligheter inom vägtransporter, sjö- och flygtransporter, lagring och specialtransporter.

Vi finns med kontor och terminaler i Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg och Stockholm med erfarna och dedikerade medarbetare står vi redo för alla typer av transporter.

Är ni behov av lagringsplats? Detta kan vi erbjuda på våra kontor i Malmö, Jönköping och Stockholm.

På kontoret i Helsingborg har vi förutom vägtransporter även en avdelning för sjö- och flygtransporter. Det finns också en avdelning som hanterar specialtransporter.

 

Välkommen med din förfrågan till nya FREJA!

 

 

Morten Dreyer

Managing Director Sweden
+45 26 86 28 62

msd@freja.com

Søren Skive

EVP Management Sweden
+45 60 25 46 00
+46 40 680 83 88
ssk@freja.com

SDK FREJA A/S startar 2022 med ett strategisk förvärv av svenska IRT Logistics

Tillskottet av IRT Logistics tillför nya kollegor och stärker affärsområdet på styckegodstransporter mellan Sverige och UK för den snabbt växande danska logistikverksamheten SDK FREJA.

Med målet att stärka kompetensen inom vägtransport av styckegods mellan Sverige och UK har den danska verksamheten SDK FREJA investerar i det Göteborgsbaserade logistikföretaget IRT Logistics.

”IRT Logistics har länge varit under vår radar, och nu var tiden mogen att ingå ett avtal. Det är ett uppköp som kommer att stärka vår verksamhet avsevärt på styckegodstransporter mellan Sverige och Storbritannien. Både existerande och nya kunder kommer till exempel att uppleva nya kundvänliga IT-lösningar, som en verksamhet i SDK FREJAs storlek och erfarenhet tillför IRT Logistics och som stärker den service och de tjänster som efterfrågas”  säger Søren Skive, EVP i FREJA Transport  & Logistics AB.

Hos grundaren av IRT Logistics, Björn Steenstrup, är det också tillfredsställande att veta att kunskapen lever vidare i hans livsverk i SDK FREJA.

”Vi har länge gått och tittat på FREJA som en samarbetspartner, som kan driva vår verksamhet vidare med de riktiga visioner och nu är en passande tid. Vi har i år firat vårt 20-års jubileum, och efter det är det passande att lämna stafettpinnen vidare till någon som delar våra värderingar och som kan och vill utveckla den verksamhet som vi har byggt upp” säger Björn Steenstrup.

IRT Logistics har själva varit på en växtresa med 65 procents ökning av årsresultatet under de senaste fem åren och övertas med en förväntad estimerad årlig omsättning på 45 miljoner SEK. Alla medarbetare hos IRT Logistics fortsätter under de nya ägarna.

 

 

Søren Skive

EVP Management Sweden
+45 60 25 46 00
+46 40 680 83 88
ssk@freja.com

Sjö- och flygavdelningen

FREJA sjö- och flygavdelning är placerat i Helsingborg med ett team med lång erfarenhet som erbjuder hög kvalitet och service, konkurrenskraftiga priser och engagerade kontaktpersoner tillgänglig 24/7.

FREJA har utökat servicen för sjöfrakt och vi erbjuder nu LCL-konsolideringar från Shanghai till Göteborg. Det är en veckovis tjänst med stängning på torsdagar och avgång på söndagar.

Från den 1 mars 2022 har vi även lyckats att få ett större antal permanenta tilldelningar på containerfartygen, vilket har gjort att vi har ökat kapaciteten på sjöfrakter.

FREJA tillhandahåller även högkvalitativ service för flygtransporter över hela världen med dagliga avgångar.

 

Välkommen till sjö- och flygavdelningen med din förfrågan.

David Nielsen

Head of Department Air & Sea Sweden
+46 73 398 70 10
+46 42 495 00 60
dni@freja.com

EU Mobilitetspaket

I juli 2020 antog EU det så kallade EU mobilitetspaket som fastställer regler för ersättning och arbetsvillkor för lastbilschaufförer. Delar av mobilitetspaketet har genomförts under 2020 och 2021 och per den 2 februari 2022 trädde ytterligare steg i kraft. Det är den delen av avtalet som gäller harmonisering av löner. Det är det glädjande att det finns ett gemensamt mål inom EU att förbättra villkoren för chaufförerna och att skapa bättre löne- och arbetsvillkor.

Den senaste delen av EUs mobilitetspaket som trädde i kraft den 21 februari innebär krav på att chaufförer och lastbil ska återvända till hemlandet var åttonde vecka, samt nya cabotageregler.

 Översikt EU mobilitetspaket

 

På grund av den aktuella situationen i Europa och konsekvenserna som det medför, har vi alla sett hur bl.a. drivmedelspriserna skjuter i höjden. Detta sätter stor press på de åkerier som utför uppdrag åt FREJA och påverkan på deras ekonomi är stor. För att säkerställa att nödvändig kapacitet finns att tillgå är det nödvändigt att göra en tätare reglering av drivmedelstillägget.

Det innebär att vi från och med den 1 april 2022 kommer att reglera FREJAs drivmedelstillägg två gånger i månaden, per den 1:a och per den 15:e varje månad.

Första justeringen baseras på perioden 15-31 mars, därefter 1-14 april och 15-30 april osv.

Vi ser detta som en tillfällig åtgärd. Ingen kan i dagsläget säga något om hur situationen kommer att utveckla sig framöver, men vi hoppas förstås att det normaliserar sig över tid så att vi kan gå tillbaka till månadsreglering.

 

Vid frågor kontakta din FREJA kontaktperson.

Senaste nytt