Prisjustering


Vi vill först och främst tacka för samarbetet under året och hoppas att ni är nöjda med den service och det bemötande ni får av oss på FREJA.

Det har varit ett händelserikt år för FREJA där vi under våren utökade samarbetet med vår samarbetspartner Raben Logistics att gälla även dagliga styckegodsavgångar till/från Polen.

För att FREJA löpande ska kunna uppfylla marknadens ökade krav på snabbhet, prestation, godsspårning och proaktivitet valde vi en ny samarbetspartner i Portugal och inledde per 1 april samarbete med RANGEL.

Sedan 2016 har FREJA varit representerat med kontor i kinesiska Shanghai. Ökade förfrågningar på transport- och logistiktjänster gör att vi nu även har öppnat ett kontor i Guangzhou.

Vi planerar ytterligare utveckling av affärsområdet Sjö & Flyg i Sverige vilket tillsammans med kontoren i Kina visar på FREJAs engagemang och vilja att erbjuda helhetskoncept till dig som kund.

Vi har under året även utvecklat och förstärkt vårt utbud av våra förstklassiga inrikes tjänster, där du som kund bokar via digitala kanaler, följer status på sändningarna och dessutom har en personlig kontakt på det lokala planet.

FREJA tar sitt samhällsansvar på största allvar och det är integrerat i sättet FREJA driver företaget på. Detta betyder att ansvar och ordning är nyckelord i vår affärsutveckling och vårt varumärke. Konkret innebär detta att FREJA med ett ansvarsfullt affärsmannaskap har fokus på arbetsplatsen och samhället och försöker dagligen minska miljöpåverkan. FREJA fokuserar på långsiktiga och ömsesidiga relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners. För att ytterligare systematisera och synliggöra vår CSR-insats har vi under våren 2017 godkänt FN: s Global Compact. FREJA kommer under år 2018 att publicera sin första utvecklingsrapport som uppfyller de danska rättsliga kraven på CSR-redovisning i årsredovisningen

Under sommaren och hösten har FREJA, precis som övriga aktörer på transportmarknaden, känt på utmaningar i kvalitetsarbetet samt att säkra upp kapacitet och underleverantörer. Vi upplever att de skärpta reglerna för yrkeschaufförer i Europa har medfört en flykt från chaufförsyrket med kapacitetsbrist och stigande omkostnader som följd. Ett exempel är att i delar av Europa saknas det över 40 000 yrkeschaufförer.

Vi försöker alltid utföra de uppdrag vi får så kostnadseffektivt som möjligt utan att göra avkall på kvalitet, hållbarhet eller den personliga kontakten. Men trots det måste vi konstatera att kostnaderna har stigit under året. För att kompensera oss för detta och ha möjlighet att fortsatt hålla en hög service nivå kommer vi fr o m 1 december 2017 justera våra priser och uppdaterade avtal kommer att skickas ut. Justeringen kommer att variera utifrån trafik/land och riktning på bas av ökade kostnader i alla led.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och ser framemot ett fortsatt gott samarbete. För närmare information ber vi er hålla kontakt med er säljkontakt eller ert lokala FREJA kontor.

Senaste nytt