Coronavirus COVID-19 Status


Uppdatering 2020.03.24

Den italienska regeringen har meddelat att mellan den 2020-03-25 och 2020-04-04 får endast samhällsnödvändiga företag hålla igång sin produktion.

Produktion som anses nödvändig i Italien inkluderar mat, drycker, läkemedel / läkemedelsprodukter, kemiska produkter, papper och textilier som kan användas inom hälsosektorn samt jordbruksprodukter. Det vill säga att transporter av ovannämnda produkter klassificeras också som samhällsviktig verksamhet. 

Spanien och Frankrike har motsvarande utmaningar i form av avveckling av transporter på grund av restriktioner, även om det för närvarande inte påverkar specifika sektorer. 

Under denna force majeure-situation har vi tyvärr inte möjligheten att erbjuda våra traditionella transportlösningar, men vi kommer att göra allt för att hitta enskilda, alternativa lösningar för våra kunder.

Kontakta din vanliga FREJA-kontaktperson för mer information. FREJA kontaktpersoner

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uppdatering 2020.03.18

Efter ytterligare åtgärder från EU-ländernas regeringar, för att dämpa smittspridningen av Covid-19, kommer våra driftsstörningar tyvärr att öka.

Vi står nu inför allt fler utmaningar när det gäller att leverera gods, då mottagaren av olika skäl inte har möjlighet att ta emot leveransen. Om vi nekas leverans kommer FREJA att returnera godset på bekostnad av fraktbetalaren, om vi inte kan avtala ett annat alternativ.

Vi upplever också ökade förseningar på gränserna i Europa och dessutom har flera färjor och flyg ställt in sina avgångar efter som passagerarna inte längre får resa som tidigare.

Allt detta påverkar våra driftskostnader, som i vissa fall också förändras timme för timme. Vi kommer därför bli tvungna att vidaredebitera våra extra kostnader.

FREJA gör allt vad vi kan för att upprätthålla leveranskedjan och ber er att hålla en nära dialog med våra medarbetare.  FREJA kontaktpersoner

Vi befinner oss i en force majeure-situation som förändras dag för dag.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uppdatering 2020.03.16

FREJA håller försörjningskedjorna igång trots COVID-19-situationen, men tyvärr är störningar oundvikliga.

Coronaviruset sprider sig snabbt över hela Europa, och situationen förändras mer eller mindre varje timme. Under de senaste dagarna har flera länder gjort stora begränsningar, som sannolikt kommer att fortsätta i många andra länder över hela världen.

I FREJA är vi så förberedda som vi kan vara på den nuvarande situationen, och för två veckor sedan implementerade vi vår beredskapsplan COVID-19. Vår ledning riktar alla viktiga aktiviteter under denna period till hela organisationen, vilket innebär att all personal arbetar i en säker miljö och följer alla instruktioner från de lokala nationella myndigheterna, som att arbeta i småskaliga team eller praktiskt taget hemifrån. Även under dessa mycket kritiska omständigheter är hela organisationen redo och fullt engagerad i att betjäna våra kunder dygnet runt, och vi kommer att fortsätta göra nödvändiga ändringar.

Flera länder har genomfört tung kontroll vid gränserna, och vi har redan sett förseningar. Samtidigt gör många länder betydande lokala begränsningar för den dagliga verksamheten för att minimera antalet människor som smittas. I Norden har vi upplevt att flera färjerutter har avbrutits. Ovanstående innebär att våra nuvarande tjänster är mindre flexibla och vi förväntar oss längre transittider, vilket tyvärr kommer att påverka vår kapacitet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta alternativa lösningar för att säkerställa att transportflödet förblir intakt.

Eftersom detta är en extraordinär situation och därför också en mycket utmanande tid för alla, rekommenderar vi att du håller dig uppdaterad på www.freja.com, och som alltid är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson i FREJA, som som vanligt är redo att tjäna dig.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uppdatering 2020.03.12

Österrike: Svenska UD avråder nu alla icke nödvändiga resor till Österrikiska Tyrolen där bla skidorten Ischgl ingår.

Transport och leverans av varor är dock fortfarande tillåtet.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uppdatering 2020.03.10

Italien: Svenska UD avråder mot alla icke-nödvändiga resor till Italien. Transport och leverans av varor är dock fortfarande tillåtet.

Österrike: Från idag har de österrikiska myndigheterna infört slumpmässig kontroll av symtom / feber vid inresa från Italien. Det kan orsaka förseningar i FREJA: s transittider.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uppdatering 2020.03.09

Situationen har skärpts ytterligare sedan Italiens premiärminister beslutat att stänga Lombardiet och flera andra regioner i norra Italien. Den senaste informationen är att ingen får resa in och ut från Lombardiet samt 14 provinser i fyra regioner som inkluderar städer som Venedig, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia och Rimini. Varje resa till området kräver ett särskilt tillstånd relaterat till hälso- eller arbetsskäl.

Godstransporter ingår inte i begränsningarna för tillfället, men vi förväntar oss störningar i driften.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Uppdatering 2020.03.07

Vi förväntar oss ökade förseningar i vår verksamhet, efter att den tjeckiska regeringen med mindre än 24 timmars varsel den 7:e mars har beordrat alla som återvänder till Tjeckien efter en vistelse i Italien, ska sättas i två veckors karantän.

På vissa rutter till och från Italien har FREJA byte av förare i Tjeckien som kommer att påverkas av längre transittider pga detta beslut. Vi beklagar de besvär som detta kan orsaka och hoppas på förståelse eftersom detta ligger utanför vår kontroll.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

2020.02.28

Vi vill härmed göra våra kunder uppmärksamma på att det kan uppstå förändringar och förseningar pga av spridningen av Coronaviruset i Europa.

För närvarande görs det åtgärder i form av nedstängning av städer i norra Italien, i Lombardiet och Veneto regionen och detta kan komma att utökas, vilket kan påverka vår trafik och distribution i dessa områden.

Vi uppmanar våra kunder att följa utvecklingen via nyhetsmedier, och vi kommer löpande att uppdatera informationen på vår hemsidan om det har en betydande inverkan på vår produktion i Europa.

 

Ulrik Rasmussen

Group CEO
+45 5234 5330
+45 9670 5330
ura@freja.com

Senaste nytt