Coronavirus – vad gör FREJA?


FREJA följer löpande rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten för att undvika spridning av Corona viruset bland kunder och anställda.

I skrivande stund har vi inte några rapporterade fall av Corona viruset i vår organisation och vi har vidtagit åtgärder för att skydda våra anställda och chaufförer.

FREJA anser att vi har en civil skyldighet att upprätthålla försörjningstryggheten och vi anser oss vara en viktig aktör i leveranskedjan.

Detta är dock en force majeure-situation som innebär att om vi får kapacitetsproblem, kommer vi att tvingas prioritera specifika områden.

Vi tackar dig för din förståelse i denna situation. För mer information, kontakta din kontaktperson hos FREJA.

 

Senaste nytt