Pressmeddelande


FREJA AB rekryterar ny VD 

Transport- och logistikföretaget FREJA Transport & Logistics AB fortsätter utökningen och uppbyggnaden av den svenska organisationen. 

Anders Ekroth (50 år) anställs i januari 2018 som verkställande direktör för FREJA Transport & Logistics ABs verksamhet i Sverige.

Anders Ekroth bor privat i Ängelholm, och kommer senast från en anställning som VD för LEMANs verksamhet i Sverige. Utöver en lång och bred erfarenhet från logistik branschen, med arbete hos Schenker, Nyman och Schultz, Hapaq Lloyd samt Greencarrier har Anders även tjänstgjort för FN i Libanon. Anders har även under många år varit aktiv i olika föreningar, bl.a. som styrelsemedlem i Rögle BK Hockey.

Med denna senaste rekrytering har FREJA koncernen under 2017 satt ett helt nytt ledningsteam på plats i Sverige. Ett team som ska säkra den svenska delen av koncernen, som i flera år inte har levererat tillfredsställande resultat, att komma på nivå med den resterande delen av koncernen.

Dessa nyanställda kommer även att säkerställa ett ökat fokus på utvecklingen av vägtransporter, som hittills har varit huvudverksamheten i Sverige. Dessutom är kompetens nu också på plats att utveckla affärsområdet Air & Sea och Projekt (Global Forwarding).

FREJA Transport & Logistics AB är härmed ett steg närmare att ha organisationen på plats som ska säkra vår position som svenskt näringslivs förstahands val av fullservice transport- och logistik leverantör, där service, flexibilitet och kvalitet alltid har högsta prioritet.

Anders Ekroth

För ytterligare information, vänligen kontakta Group CEO Jørgen J. Hansen

Senaste nytt