Pressmeddelande


Pressmeddelande

Jönköping, 2018-04-20

 

FREJA Transport & Logistics flyttar in i hos Tolust på Torsvik/Jönköping

Nu är det klart att FREJA Transport & Logistics AB flyttar in i en del av den nya logistikfastigheten på Torsvik med sin verksamhet. Fastighetsbeteckning Flahult 80:11 blir en viktig pusselbit i det logistikkluster som växer fram i Jönköping.

FREJA är ytterligare ett mycket viktigt steg i den strategiska satsning på segmentet logistikfastigheter som Tolust genomför. Fastigheten om 10 000 kvadratmeter ingår i en satsning på logistik och främst med tanke på utvecklingen inom e-handel. I satsningen finns det ytterligare planer på fastigheter om ca 30 000 kvadratmeter.

” Vi är glada att vi redan nu kunnat tecknat kontrakt med FREJA Transport & Logistics, ett stort globalt logistikföretag med en mycket positiv utveckling på ca 5 500 kvadratmeter och är ett bevis på att vår satsning på logistik och Jönköping som logistikcenter är helt rätt i tid. Vi märker av ett stort intresse av logistikytor och har nu inlett planeringen av nästa fas i vår satsning”, säger Tommy Fritz, Tolust.

”Vi ser kontoret i Jönköping som ett för framtiden viktigt strategiskt nav för vår verksamhet, och för vår utveckling av tredjepartslogistik så passar de nya lokalerna oss mycket bra. Vi har haft en bra dialog med fastighetsägaren Tolust under resans gång som gör att vi nu ser framtiden med tillförsikt”, säger FREJAs VD Anders Ekroth.

Platschef Niklas Blomgren kommenterar, ”För FREJA Jönköping är detta ett mycket viktigt steg i vår utveckling. Sedan etableringen i Jönköping för 8 år sedan har vi för andra gången växt ur våra lokaler. Vi flyttar nu till moderna och anpassade lokaler om ca 5 000m2 terminal/lager och drygt 400m2 kontor som ger både möjlighet till expansion och effektivisering såväl för oss som för våra kunder och leverantörer. Tillsammans med Tolust ser vi dessutom möjligheter för vidare utveckling i framtiden”.

 

Inflyttning för FREJA är hösten 2018.

———————————————————————————-

Torsvik / LogPoint är ett av Nordens största logistikområde, söder om Jönköping. På området finns idag flera både svenska och internationella logistikföretag med drygt totalt ca 5000 anställda. Med sitt optimala läge för logistik gör detta Torsvik/Logpoint till ett av de mest expansiva och optimala logistikområden i Norra Europa.

Fakta

Tolust Berget AB

Tolust Berget AB är gemensamt ägt av Tosito och Lustgården.

Kontaktpersoner

För Tolust: Tommy Fritz, tel 0708-31 71 71,

Gunnar Järvhammar, tel 0706-71 30 15

För FREJA: Anders Ekroth VD, tel 042-495 00 12

Niklas Blomgren Platschef tel 036-18 13 51

Mer information om Torsvik/LogPoint på webben

www.logpoint.se

Senaste nytt