Ny lagstiftning i Tyskland gällande veckovila i lastbilen


För närvarande är det stor press på transportsektorn i form av ny lagstiftning som förbjuder chaufförer och åkerier att hålla sin veckovila på 45 timmar i lastbilshytten, vilket tidigare har varit brukligt.

Utan förvarning införde Tyskland förbud mot att chaufförer får tillbringa sin veckovila i lastbilen, vilket trädde i kraft den 24 maj 2017.

I samband med detta varnas det för kontroller och böter, väl medvetna om att det i dagsläget inte finns övernattningsalternativ till de tusentals chaufförer som arbetar i Tyskland eller övriga Europa.

Det kommer bli svårt att följa dessa nya regler och lagstiftningar och det kan komma att innebära ekonomiska utmaningar och få allvarliga konsekvenser för godstransporter i Europa, med Tyskland som det största använda transit landet.

Eftersom det ännu inte har kommit en politisk lösning på hur de nya kraven ska realiseras och att vi tillika inte vet omfånget av kontroller, förbehåller vi oss att avvakta och kan därför inte informera ytterligare om konsekvenserna av de nya lagstiftningsåtgärderna.

Vi kommer hålla er uppdaterade med alla relevanta nyheter.

driver

Senaste nytt