Kostnadsökning relaterad till EUs mobilitetspaket


Kostnadsökning relaterad till EUs mobilitetspaket

I juli 2020 antog EU det så kallade EU mobilitetspaket som fastställer regler för ersättning och arbetsvillkor för lastbilschaufförer. Delar av mobilitetspaketet har genomförts under 2020 och 2021 och nu per den 2 februari 2022 träder ytterligare steg i kraft. Det är den delen av avtalet som gäller harmonisering av löner.

Naturligtvis är det glädjande att det finns ett gemensamt mål inom EU att förbättra villkoren för chaufförerna och att skapa bättre löne- och arbetsvillkor, men det kommer inte att genomföras utan kostnader som följd. Bättre villkor och ökade skatter och administration är huvudfaktorerna som kommer att påverka prissättningen framöver. Tyvärr är kostnadsutvecklingen kantad av stor osäkerhet och därför kommer vi på FREJA genomföra succesiv implementering av mobilitetspaketets konsekvenser.

De villkor vi känner till i dagsläget är förändringar i löne- och skattevillkor per 2 februari 2022. Det innebär att FREJA per den 14:e februari kommer debitera ett tillägg för EU mobilitetspaket.

Vi beklagar att denna information kommer med mycket kort varsel, men hoppas på förståelse, då denna lönejustering mellan EU länder och förändringar i skattesystem ligger utanför FREJAs kontroll.

Nästa fas av EUs mobilitetspaket träder i kraft den 21 februari vilket kommer att innebära betydande kostnader då kravet på att chaufförer och lastbil ska återvända till hemlandet var åttonde vecka verkställs.

Ovanstående är nuvarande kända kostnadsnivåer, men FREJA kommer löpande att utvärdera utvecklingen och vilka konsekvenserna blir i samband med EUs mobilitetspaket. Det innebär att vi förbehåller oss rätten att löpande justera tillägget för EUs mobilitetspaket.

För mer information, vänligen kontakta er vanliga FREJA kontaktperson.

 

Morten Dreyer

Managing Director Sweden
+45 26 86 28 62
msd@freja.com

Søren Skive

EVP Management Sweden
+45 60 25 46 00
+46 40 680 83 88
ssk@freja.com

Senaste nytt