FREJAs resultat 2018


People’s Business, modern teknologi och en trimmad plattform är fortfarande nyckelorden för ambitiösa FREJA

Transport & logistikverksamheten FREJA Transport & Logistics Holding A/S presenterar ett tillfredställande men inte imponerande resultat för 2018. Återigen är det dotterbolagen i Norge och Finland som levererar resultat över marknadsnivån men för det svenska dotterbolaget är det en besvikelse. 2018 var första året efter förvärvet av Transcargo, vilket har medfört en del integrationskostnader. Den danska delen av Transcargo är 100% implementerad och fusionerat med det danska FREJA och resultatet i dotterbolaget i Danmark lever upp till årets förväntningar. Under 2019 ligger fokus på det polska bolaget, där bildelen är separerat i ett eget bolag. Vidare har bygget startat av en helt ny HUB på 75 000m2 i polska Szczecin. Vår ambition är att det nya centrat ska vara klart den 1:a maj 2020, och att det polska bolaget övergår till FREJAS it-plattform under tredje kvartalet 2019. Utvecklingen i koncernen och årets integration följer planen och det är en god grund till fortsatt tillväxt så väl som optimism.  

FREJA koncernen fortsätter sin stabila utveckling och vinst för 2018

FREJA Transport & Logistics Holding A/S har ökat sin omsättning från 2017 till 2018 med 22,5%. Den totala omsättningen för 2018 är totalt DKK 3.12 miljarder.

EBIT uppgår till DKK 51.4 milj under 2018 mot DKK 41.6 milj under 2017. Årets resultat före skatt uppgår till DKK 38.0 milj för 2018 att jämförs med DKK 59.4 milj för 2017. Resultatet för 2017 var positivt påverkat av engångsintäkter och 2018 är påverkat negativt av handels- och integrationskostnader i samband med köpet av Transcargo.

Koncernens egenkapital har vuxit från DKK 252.2 milj för 2017 till DKK 285.5 milj för 2018. Soliditetsgraden faller från 37,2% till 29,6% i slutet av 2018. Utvecklingen i Danmark, som inkluderar en kontrollerad integration av Transcargo´s tidigare danska aktiviteter, har varit positiv och bidrar till ett ökat resultat. I Norge har vi öppnat ett nytt kontor i Aalesund och generellt är utvecklingen i de norska och finska dotterbolagen mycket positiva.

Sverige lever inte upp till 2018 års förväntningar. Den fortsatta negativa trenden resulterade i förändring av ledningen i början av 2019 samtidigt som det tillfördes ledningsresurser från Danmark. Sjö & Flyg avdelningen har förstärkts med ytterligare resurser, liksom ytterligare investeringar i säljorganisationen. Det svenska bolaget budgeterar med minusresultat för 2019, och moderbolaget har gått in med nödvändigt kapital.

Det nyligen köpta bolaget i Polen har visat på en fantastisk utveckling , och potentialen för en fortsatt tillväxt är enorm. Kina har likaså haft en fin utveckling i såväl omsättning som resultat – utvecklingen där ser ut att fortsätta under 2019.  

Trots massiva investeringar i ny teknologi är transporter fortfarande People´s Business

Under fler än 10 år har FREJA investerat i massiva it-plattformar och 2018 är inget undantag. Vi investerar dels för att optimera vårt eget företag och dels för att göra oss konkurrenskraftiga, men också för att säkra fördelarna i våra kunders värdekedja. Vi har lanserat MyFREJA till stor glädje för våra kunder, och vi har medverkat i ett forskningsprojekt gällande utbyte av data med kunder och leverantörer. Vi förväntar oss att slutprodukten kommer att ge betydliga ekonomiska fördelar för alla parter och därmed bidra till att lyfta den danska transportbranschen.

“Vårt fokus är att fortsätta utveckla långsiktiga relationer med kunder så väl som leverantörer. Trots vårt stora fokus på effektiviseringar, så är vi också medvetna om att människan är den viktigaste resursen i samarbetet – transport är People´s Business. Nyckelorden för oss i samarbetet är öppenhet, tillit och trovärdighet. Vi har alltid drivit verksamheten ut ifrån starka värderingar. Vi arbetar dagligen för att göra skillnad för våra kunder och att vi tillsammans blir lite bättre varje dag”, säger  Jørgen Hansen grundare av och styrelseordförande i FREJA koncernen.

Lätthet, ödmjukhet och fortsatta ambitioner sätter agendan för det ständigt hungriga Jylländska företaget

“Ett rimligt resultat för 2018, men vi är redo och vi har ambitionen att visa att vi kan göra bättre. Vårt fokus under 2018 har varit utnyttjande av ny teknologi och integrationen av Transcargo. Det här året kommer vårt största fokus vara vår nya position på den polska marknaden, tillsammans med återskapandet av det svenska dotterbolaget, vilket inte kommer påverka vår utveckling i Kina, Norge och Finland. Utvecklingen under det första kvartalet 2019 visar att vi är på rätt väg. Vi har plattformen och är klara till att skörda frukterna av de senaste årens massiva investeringar.  Skulle det bli ytterligare konsolideringsmöjligheter, så är vi redo att titta på det”, avslutar Jørgen Hansen

Senaste nytt