FREJA Tumba


Vi vill härmed informera om att FREJA Transport & Logistics AB genomför en omorganisation som innebär att FREJA kontoret i Tumba kommer att förändras och omfatta endast lagring och logistik.

Trafikrelaterat arbete kommer att utföras av våra övriga kontor i Helsingborg, Göteborg och Jönköping.

För dig som kund innebär det att din lokala trafikkontakt i Tumba succesivt ersätts med kontakt på något av de andra kontoren. Bokningar som inkommer till FREJA Tumba kommer att tas om hand och vidarebefordras till er nya trafikkontakt.

Vidare information om förändringen i Tumba kommer att publiceras löpande på vår hemsida http://www.freja.com/se/framsida/nyheter/

 

Du kan alltid kontakta din säljkontakt om du har frågor.

Per-Eric Lundgren      08-54 68 99 83         plu@freja.com

Mattias Wolinder       08-54 68 99 80         mwo@freja.com

Senaste nytt