Transportavgifter, logistikfastighet i Jönköping, godsförsäkring och Dedicated Solutions – FREJA Sverige nyhetsbrev (november 2023)


Read in English

Välkomna till FREJAs andra nyhetsbrev för 2023! I detta utskick, önskar vi att bjuda in er till vår spännande värld inom transport och logistik, där hållbarhet och miljömedvetenhet spelar en allt större roll.

I takt med den växande betydelsen av hållbarhet och miljöfrågor, ser vi en ökande tendens till införandet av fler transportavgifter. I detta nyhetsbrev kommer vi att utforska de kommande avgifterna och deras påverkan på transportkostnaderna.

Vi vill särskilt understryka vikten av att ta godsförsäkring i beaktande. NSAB-reglerna har sina begränsningar, och det är klokt att fundera över behovet av godsförsäkring innan själva transporten påbörjas. Ta del av vårt nyhetsbrev för att lära er hur FREJA kan stödja er i detta ärende.

Dessutom är vi glada att meddela att vår nya terminal och logistikbyggnad börjar ta form strax utanför Jönköping. Belägen bara ett stenkast från E4:an, på Torsvik, håller vi på att bygga en imponerande anläggning på 20 000 kvadratmeter med planerad inflyttning våren 2024. Vi ser fram emot att berätta mer om detta spännande projekt i kommande uppdateringar!

Morten Dreyer

Morten Dreyer

Managing Director Sweden
+45 26 86 28 62

msd@freja.com

Nya transportavgifter: Hur påverkar de transportbranschen och därmed våra kunder?

I en tid då global hållbarhet och miljöhänsyn spelar en avgörande roll, upplever vi en ökande trend där myndigheter inför transportavgifter som ett medel för att reglera och forma transportindustrin. Dessa avgifter kan potentiellt ha långtgående konsekvenser för företag och aktörer inom transportsektorn och därmed även för våra kunder, som kommer att ställas inför ökade kostnader. I följande avsnitt sammanfattar vi några av de kända avgifter som transportindustrin kommer att påföras i framtiden, ökningen av de tyska Maut-avgifterna (tysk vägtull) samt sjötransport- och färjeavgiften inom Emissions Trading System (ETS) 2024, och hur de kan påverka transportindustrin.

Ökning av de tyska Maut-avgifterna (vägtullar): Påverkan på internationell landsvägstransport

Tysklands beslut att höja vägavgifterna genom att nästan fördubbla avgiften/km från 2023-12-01 kommer att ha en betydande inverkan på kostnadsbildningen för internationella transporter till och från Tyskland samt transit genom Tyskland, och för företag kommer det att innebära ökade fraktkostnader.

ETS 2024-miljöavgift: Sjöfrakt och färjor

Nya riktlinjer för utsläppshandelssystemet (ETS) 2024 kommer att ha en direkt inverkan på sjöfrakt och färjor. Framöver måste företag investera i CO2-kvoter som ska återspegla CO2-utsläpp. Dessa kvoter kommer att handlas på en råvarubörs. Denna förändring syftar till att driva transportbranschen mot mer hållbara metoder och främja investeringar i grönare teknik, särskilt när det gäller sjötransporter och färjor. En fluktuation i priserna på dessa CO2-kvoter skulle kunna återspeglas i stigande priser för dessa transportsätt från 2024 och framåt.

ETS kommer att implementeras gradvis, där fartyg måste rapportera 40% av CO2-utsläppen 2024, öka till 70% 2025 och slutligen 100% 2026.

Søren Skive

EVP Management Sweden
+45 60 25 46 00
+46 40 680 83 88
ssk@freja.com

Nya terminal- och logistikbyggnaden i Jönköping

Bygget av vår nya logistikfastighet och terminal går enligt plan och vi räknar med preliminär inflyttning under Maj 2024. I och med denna investering i logistiknavet Jönköping kommer vår kapacitet att fyrdubblas. Vi märker av ett betydande intresse redan nu för våra tjänster och vi har flera spännande dialoger med företag som ser fram emot att samarbeta med FREJA framöver.

När vi flyttar in kommer vi ha tillgång till imponerande 5000 m2 cross docking samt 14.300 m2 kontraktslogistik. Vår planerade layout med ställage har en kapacitet på omkring 17.500 pallar.


Se bilder på bygget här.

Tveka inte att höra av er till FREJAs Head of Logistics Niclas Andersson vid frågor eller funderingar om expansionen i Jönköping.

Niclas Andersson

Head of Logistics Sweden
+46 76 308 89 60
+46 36 18 13 60
nia@freja.com

Är era varor ordentligt försäkrade under transporten?

Det korta svaret är: Nej! Inte såvida det inte har tecknats gods- eller transportförsäkring som täcker dina varor medan de är i transit. Har ditt företag tecknat en produkt- eller transportförsäkring?

Som speditör tar vi naturligtvis ansvar för dina varor medan de är i vår vård. Detta ansvar regleras av NSAB 2015 och av den internationella lagstiftning som gäller för de olika transportslagen. Gemensamt för detta är att speditörens skadeståndsansvar är begränsat i förhållande till de förluster som godsägaren ofta faktiskt lider när det vid sällsynta tillfällen uppstår en transportskada eller godset kommer bort under transporten.

Det handlar inte bara om de välkända transporträttsliga begränsningarna på 8,33 SDR (ca 115 SEK) pr. kg för vägtransport och 2 SDR (ca 28 SEK) per kg sjötransport. Exempelvis är speditören inte direkt ansvarig för reparationskostnader eller ersättningsskyldig för godsägarens ofta betydande utgifter för hjälp av en besiktningsman eller liknande för att beräkna och dokumentera ett skadeanspråk. Och slutligen finns det ett antal fall där speditören är helt fri från ansvar för skada eller förlust av gods.

Det är faktiskt vår erfarenhet att våra kunder i skade- och förlustfall, där de får ersättning direkt från speditören, i slutändan får bekosta en större eller mindre del själv.

Däremot kan vi hjälpa dig att undvika sådana förluster i stor utsträckning genom att erbjuda dig att teckna produktförsäkring genom oss för de transporter vi utför åt dig.

Vi tecknar produktförsäkring för varje enskild försändelse, så vi kan även hjälpa dig med försäkring för enskilda försändelser som av en eller annan anledning inte omfattas av ditt eget befintliga produktförsäkringsskydd.

Hör av dig till din kontaktperson på FREJA om du har frågor eller vill ha ytterligare vägledning om hur vi kan hjälpa dig med produktförsäkring.

Søren Skive

EVP Management Sweden
+45 60 25 46 00
+46 40 680 83 88
ssk@freja.com

Maximera er logistik med Dedicated Solutions

I en värld där tid är pengar och effektivitet är avgörande, är det viktigt att ha pålitliga partners som kan leverera i takt med era behov. Vi på FREJA har lyckats skapa ett oslagbart koncept för att ge er den mest effektiva och pålitliga logistiklösningen för era projekt. Vi förstår vikten av att hålla projektets tidtabell. Med Dedicated solutions kan vi erbjuda er fixtider och ert gods kommer aldrig att stå stilla förrän det når er slutkund. Vi tar hand om hela logistikkedjan för er räkning. Från införtullning till mottagande av containrar till våra terminaler för lossning och lastning, allt sker med oöverträffad precision. Från containern till trailern och sedan direkt till er kund – vi hanterar det åt er så att ni kan fokusera på att driva ert projekt framåt. Oavsett omfattning och transportslag tar vi fram en skräddarsydd lösning just för er.

Vår terminal i Jönköping erbjuder en rad tjänster; lagring, plockning, cross-docking och mycket mer. Vi är redo att anpassa våra tjänster för att möta era specifika behov, oavsett hur komplexa de är.

Slösa inte mer tid och energi på att hantera logistikproblem. Låt oss ta hand om allt åt er. Kontakta oss idag för att börja maximera din logistik och säkerställa smidiga projektleveranser varje gång.

Fredrik Niklasson

Traffic Manager CEU & Dedicated Solutions Sweden
+46 76 720 21 41
+46 40 28 71 41
fnk@freja.com

Senaste nytt