FREJA Sverige informerar om trafikpåverkan i november


Svensk polis lämnar följande information:

———————————————————————-

I samband med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november kommer trafiken att påverkas. Det gäller både biltrafik och kollektivtrafik.

Polisen vill redan nu gå ut med denna information för att minimera trafikstörningarna och underlätta för göteborgare och besökare under aktuella dagar.

Trafikpåverkan

Trafiken mellan Landvetter flygplats och centrala Göteborg påverkas periodvis från torsdag 16/11 kl. 12.00 till och med fredag 17/11 kl. 18.00. Trafiken mellan centrala Göteborg och Hisingen påverkas periodvis fredagen den 17/11 mellan kl. 07.00 och kl. 18.00.

Trafiken kommer att tillfälligt stängas av i samband med att polisen eskorterar EU-toppmötets delegationer till boende och möte under vistelsen i Göteborg. Exakta tider och färdvägar kommer inte att kunna meddelas i förväg av säkerhetsskäl.

Det går inte att utesluta mycket stora trafikstörningar under vissa tider. I samverkan med Trafikkontoret Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik kommer polisen att informera om det aktuella trafikläget före och under aktuella dagar.

———————————————————————————

Ovan information kan komma att påverka våra leveranser till/från kunder i Göteborgsregionen samt leveranser som ska passera igenom Göteborg.

Vi gör allt för att minimera eventuella störningar.

Senaste nytt