FREJA Nyhetsbrev December 2017


Kära kunder

God Jul och Gott Nytt år!


FREJA har anslutit sig till FN:s Global Compact

Socialt ansvar och hållbarhet är en naturlig del av FREJAs DNA

Sedan etableringen 1985 har FREJA arbetat på en etisk kod som bland annat bygger på öppenhet och trovärdighet gentemot anställda, partners och samhället i stort. FREJA bidrar till ökad hållbarhet i samhället genom att kontinuerligt arbeta med miljöförbättringar

Värdena beskrivs i FREJAnitens hållningar och har under många år varit grunden för hur hela organisationen i FREJA agerar såväl internt som externt. Vi har arbetat systematiskt för att utveckla oss och arbetat fram policys inom områden för miljö, socialt ansvar och affärsetik.

För att ytterligare systematisera och främja vårt CSR-arbete har FREJA anslutit sig till FN:s Global Compact. FREJAs principer för CSR beskrivs i ”Code of Conduct”, som bygger på FN:s 10 allmänna principer. Dessa beskriver hur företag ska arbeta med CSR och hållbarhet på ett strukturerat sätt inom mänskliga rättigheter, mänskliga resurser, miljö och antikorruption.

För ytterligare information om CSR hos FREJA, se vår hemsida [CSR].


Kunden i fokus – möt Gustaf Engholm vår nya Director Sales & Marketing

Den 1 september tillträdde Gustaf Engholm (46 år) som Director Sales & Marketing för Sverige. Gustaf har en gedigen erfarenhet från sina 23 år i transport och logistik branschen, från företag som Nordisk Transport inom trafikdirigering för att sedan gå vidare till Agility där han började som säljare för att sedan ta ansvaret som försäljningschef för väg, sjö och flyg. Vidare så antog Gustaf senare rollen som produktchef för vägtransporter inom Norden. Gustaf kommer senast från PostNord där han var Head of Road Freight Norden.

”Jag är imponerad av alla positiva och kompetenta FREJANITER vi har i Sverige. Personalen är det viktigaste vi har i ett företag så detta ska vi ta till vara på. FREJA har även ett fantastiskt nätverk av kända partners ute i Europa, runt dessa ska vi nu bygga upp vår styckegodsprodukt, för vi kommer att lägga stort fokus här i framtiden. Även vårt Track & Trace ligger i framkant när man jämför med vad marknaden erbjuder så detta ska vi bli duktiga på att sälja in och marknadsföra”.

”FREJA ska vara det lokala företaget som arbetar nära kunden och som lyssnar och erbjuder ”One stop Shopping” vilket innebär att vi ska tillhandahålla lösningar inom bil, sjö, fly och logistiklösningar. Kunden i fokus och i FREJA finns det många möjligheter” avslutar Gustaf Engholm.

Gustaf Engholm
Director Sales & Marketing
Telefon: +46 42 495 00 17
Mobil: +46 70 980 30 17


Joakim Friberg – ny Traffic Manager för Centraleuropa avdelningen

I juni anställdes Joakim Friberg som Traffic Manager på Centraleuropa avdelningen i Helsingborg.

Joakim har mångårig erfarenhet från branschen och började sin karriär på ett åkeri i Helsingborg som transportledare. Han har under åren samlat på sig en bred kompetens och erfarenhet från olika befattningar hos Nils Hansson, Itella Logistics, DSV och Eurolink.

Efter snart fem månader på FREJA har viljan, motivationen och den enorma kundfokusen gjort starka intryck hos Joakim och utmaningen i att alltid finna en lösning är otroligt inspirerande.

”FREJA ligger i framkanten med sina IT lösningar, bland annat har vi ett väldigt utvecklat track and trace system som kommunicerar med vårt planeringssystem vilket gör att trafikplaneraren bl.a. kan få ”popups” om bilen skulle avvika från planerad rutt, om den är sen eller dylikt. Kunden kan även följa sin sändning online och se att den är ”on-track”, vilket jag tycker är häftigt! ” säger Joakim.

”Samtidigt slås jag av den prestigelösa och familjära stämningen, man känner sig verkligen välkommen och väl mottagen som nyanställd på FREJA, vilket är fantastiskt på ett så pass stort företag.” avslutar Joakim.

Joakim Friberg
Branch Manager Helsingborg
Telefon: +46 42 495 00 71
Mobil: +46 761 102001


 

Senaste nytt