FREJA publicerar CSR Rapport för 2019


De anställdas välfärd och miljövänliga initiativ är fortsatt i fokus för FREJA

På FREJA är vi glada att presentera vår CSR-rapport för 2019. I denna rapport informerar vi om de initiativ och åtgärder vi har vidtagit för att förbättra miljön och våra medarbetares välbefinnande.

”Under 2019 uppnådde vi vårt mål om återvinning av minst 60% av avfallet i Norge, och vi genomförde implementeringen av ISO 14001 i Finland. Våra svenska filialer noterade 10,3% tomkörning 2019, men 2020 räknar vi med att uppnå vårt gemensamma mål med maximalt 10% tom körning, säger Eric Clausen, QES-chef på FREJA.

För att få en bättre förståelse för hur våra insatser stöder miljön och klimatet har vi för andra året i rad strukturerat CSR-rapporten i enlighet med FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG). SDG är en bra utgångspunkt för vägledning och ger inspiration till områden där företag och institutioner kan bidra till förbättringar.

Vi måste ta ansvar

Som ett av Nordens största transport- och logistikföretag har vi ett miljöansvar när det gäller att bevara och ta hand om vår planet. Transportbranschen kommer på andra plats när det gäller koldioxidutsläpp per år, efter energisektorn, och det är något vi arbetar hårt för att ändra till det bättre. Vårt företag och våra anställda spelar en viktig roll i samhället, eftersom vi måste säkerställa kontinuerliga leveranskedjor, och vi är väl medvetna om att vår kärnverksamhet påverkar miljön negativt. Därav känner vi oss skyldiga i att utveckla hållbara lösningar som kan gynna både våra kunder och vår miljö.

Innovation och CSR går hand i hand

Vi tror att vi måste tänka innovativt för att göra förbättringar. Innovation har alltid varit en del i vårt arbete och i våra värderingar, och nyligen beslutade vi att öka vårt fokus på innovation ytterligare. Vi har infört tavelmöten och vårt innovationskoncept, Operations Driven Innovation, implementeras i organisationen. Innovation har blivit en integrerad del av vårt sätt att arbeta och vi strävar efter att hitta innovativa lösningar i allt vi gör – både när det gäller att utveckla värdeskapande lösningar för våra kunder, men också genom samarbete med andra partners för att minska vårt koldioxidavtryck. Innovation är inte bara fokuspunkten för SDG 9 som avser industri, innovation och infrastruktur, vi anser det också som grunden för resten av SDG punkterna som vi arbetar med.

”Jag är stolt över FREJAs arbete med SDG punkterna. Vi måste fortsätta att förbättra så att vi kan fortsätta att leverera nya resultat och uppnå satta mål. Alla på FREJA arbetar hårt för att hitta nya innovativa sätt att bli ännu mer hållbara, och jag är tacksam för den ansträngning som varje FREJAnit visar varje dag för att bli mer miljövänlig, säger Ulrik Rasmussen, koncernchef för FREJA.

 

CSR Rapport 2019

Ulrik Rasmussen

Group CEO
+45 5234 5330
+45 9670 5330
ura@freja.com

Senaste nytt