Stolt guldsponsor


FREJA stöttar Barncancerfonden och Team Rynkeby God Morgon

Team Rynkeby God Morgon är ett europeiskt välgörenhetsprojekt som årligen cyklar till Paris för att samla in pengar i förmån till svårt sjuka barn.
På grund av rådande omständigheter i vår värld så ser årets cykling ut att bli en Sverige turné, med i princip samma upplägg.

FREJA har genom åren stöttat Cancerfonden varje jul med en gåva och vi vill nu utöka vårt engagemang att även innefatta Barncancerfonden och Team Rynkeby. Vi har därför valt att delta i projektet i form av stolt Guldsponsor.
Som sponsor sätter vi en sund livsstil och svårt sjuka barn på dagordningen och vi vill vara en del av kampen mot barncancer. 85% av alla barn som drabbas av cancer överlever, men många av barnen lider av olika former av följdverkningar. Vi vill som sponsor bidra till forskningen så att fler barn överlever cancer med färre följdverkningar.

Ett härligt gäng från Team Rynkeby kom förbi FREJA i Helsingborg och överlämnade vårt sponsor diplom.

 

Senaste nytt