Förväntad konflikt i Danmark


Som det framgått av dagspressen har en grupp danska åkerier meddelat om rikstäckande protestaktioner måndagen den 15:e Maj.

Aktionerna kommer att drabba alla betydande genomfartsleder och knutpunkter och därmed stoppa all varuförsörjning över hela landet. Anledningen till protesterna är införandet av vägskatt för lastbilar i Danmark från 2025.

FREJA stöttar inte dessa aktioner, men vi förväntar oss att all trafik i hela Danmark kommer påverkas, vilket kommer medföra förseningar vid inhämtning och leverans av gods den 15:e Maj och de följande dagarna.

Vi uppmanar alla våra kunder att vara uppmärksam kring detta och ev. vidta nödvändiga åtgärder i förhållande till rådande omständigheter.

Vid ev. frågor ta gärna kontakt med er vanliga kontaktperson hos FREJA.

Senaste nytt