FREJA presenterar CSR rapport för 2020


Socialt ansvar och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat, och vi på FREJA har nöjet att presentera CSR-rapporten för år 2020. Denna rapport är den fjärde CSR-rapporten för FREJA sedan 2017. I rapporten avslöjar vi de initiativ vi har arbetat med under 2020 och de mål vi har satt upp för att skapa en bättre miljö och en mer hållbar planet.

Som transport- och logistikföretag ser vi att vi har ett ansvar när det gäller att säkerställa en grönare miljö. Vår industri är avgörande för samhället, eftersom vi bidrar med transporter av nödvändiga varor som läkemedel, livsmedel och hygienprodukter, men effekten av detta är att transportsektorn ansvarar för 24% av direkta koldioxidutsläpp från bränsleförbränning. Vår viktiga roll i samhället har varit särskilt avgörande under pandemin. Vi har arbetat hårt för att upprätthålla försörjningskedjorna runt om i världen, och detta hade inte varit möjligt utan alla våra professionella och engagerade medarbetare på vägarna och på kontoren.

Trots pandemin har vi bibehållit vårt fokus på CSR och följt den planerade strategin, eftersom vi inte tror att vi kan skjuta upp våra åtgärder och insatser på detta område. Sedan 2018 har vi strukturerat vårt arbete med CSR enligt FN: s hållbara utvecklingsmål. Varje år bedömer vi vilka områden vi vill fokusera på och under 2020 arbetade vi med följande tre mål:

  • 3) God hälsa och välbefinnande
  • 8) Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
  • 12 Ansvarsfull konsumtion och produktion

De tre mål som FREJa har fokuserat på 2020

Ordning och ansvar är några av hörnstenarna i FREJA, och därför är det viktigt för oss att skapa en hälsosam arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden för våra anställda och chaufförer. Detta återspeglas också i de mål som vi har valt att arbeta med.

I den senaste rapporten kan du bland annat läsa om vad vi gör för att skapa en bra arbetsmiljö, varför järnvägstransporter är ett miljövänligt alternativ till vägtransporter och hur vi har bidragit till kampen mot COVID-19.

Du kan läsa CSR rapporten här

 

Ulrik Rasmussen

Group CEO
+45 5234 5330
+45 9670 5330
ura@freja.com

Senaste nytt