Brexit information


Nedan hittar du information och svar på de flesta frågor om import och export av varor till och från Storbritannien efter 31.12.2020.

EU och Storbritannien är ännu inte klara med sina förhandlingar, och därför vet vi inte vad det slutliga resultatet kommer att bli.

Om du har frågor som inte besvaras av informationen här nedan är du alltid välkommen att kontakta oss antingen på customs.se@freja.com eller telefon 042-495 00 00.

Tullverkets Tullsvar kan också kontaktas på telefon nummer 0771-520 520

 

Checklista

Det första du behöver hålla reda på är följande

  • Har du ett EORI-nummer?
  • Om FREJA ska hantera förtullningen för din räkning, måste vi ha en fullmakt innan varorna skickas
  • Vid bokning till FREJA måste en faktura inkluderas

 

EORI-nummer

När du exporterar från Storbritannien till EU eller från EU till Storbritannien är det mycket viktigt att fakturan innehåller all relevant information som EORI-nummer och gärna också tullombud. Korrekt information i fakturan gör att processen går så smidigt och korrekt som möjligt.

Om du redan importerar/exporterar från/till ett tredjeland, där FREJA hanterar förtullningen, har du redan ett EORI-nummer som används för import/export till/från EU, inklusive import/export från/till Storbritannien.

Här ansöker du om EORI nummer  [klicka]

Här kan man söka om man redan har ett giltigt EORI nummer: [klicka]

 

Taxor och tulltariffer

Du hittar olika taxor här i Tulltaxan: [klicka]

Var uppmärksam på att Storbritannien inte står som ett land i tulltaxan, eftersom Storbritanniens skattesats för närvarande motsvarar ”tullsatsen för tredjeland”.

Även om Storbritannien i allmänhet har förenklat taxan, gäller detta inte alla tulltaxenummer. UK och EU-taxan kommer alltid att vara densamma på åtminstone de sex första positionerna i taxan. Ange alltid på fakturan vilken tariff som hänvisas till. I EU, till exempel ”KN”, som hänvisar till den Kombinerade Nomenklaturen som antagits i EU.

HS är en förkortning för Harmonized System. HS är ett internationellt nomenklatursystem som identifierar den specifika produkten i sex siffror. De första 6 siffrorna i Europeiska tulltaxan (KN) är därför identiska med de första 6 siffrorna i HS.

 

Bearbetning av varor

Vid passiv förädling beräknas tullarna vid återimport till EU i allmänhet på grundval av kostnaderna för bearbetningen plus frakt, försäkring och andra transportkostnader till EU. Passiv såväl som aktiv behandling kräver ett tillstånd som du måste ansöka om tillstånd till hos Tullverket. Du kan läsa mer om dessa system på Tullverkets webbplats:

https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/exporteraforbearbetningellerreparation/passivforadling.4.6ac2c843157b7beb00719d.html

https://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/importeraforsarskildanvandningellerforadling/aktivforadling/tillstandtillaktivforadling.4.226de36015804b8cf352091.html

 

Faktura

När du skickar varor till Storbritannien måste du skicka en faktura till FREJA som innehåller följande information och uppfylla de villkor som vi nämner i checklistan:

  • Köparens namn och adress, EORI och momsnummer
  • Produktbeskrivning och HS-kod för varje produkt
  • Brutto- och nettovikt för varje produkt
  • Leveransvillkor enligt Incoterms
  • Varje produkts ursprung

 

Incoterms

När du exporterar eller importerar varor är det viktigt att säljaren och köparen tydligt avtalar vilken Incoterms som handeln gäller. Var särskilt uppmärksam på EXW och DDP.

EXW kan innebära att köparen måste göra exportklarering i avsändarlandet, och DDP innebär att säljaren måste göra importklarering och betala både moms och tull i mottagarlandet.

Mer information kring Incoterms hittar du här: [klicka]

 

Användbara länkar

Om du behöver hitta HS-koder för dina produkter kan du söka här: [klicka]

Information från kommerskollegium [klicka]

Information från Tullverket [klicka]

 

 

 

 

Senaste nytt