Kontrollera ert koldioxidavtryck med FREJA Footprint Analyzer

På FREJA Transport & Logistics utforskar vi kontinuerligt olika hållbara transportsätt. Vi anstränger oss för att optimera vårt miljöarbete så att vi kan bidra till det gemensamma klimatarbetet. Därför har vi introducerat FREJA Footprint Analyzer.

Med detta verktyg får ni en översikt över ert företags koldioxidavtryck genom transporten. Ni kan omedelbart se vad som händer med ert koldioxidavtryck när ni ändrar transportsätt mellan lastbil, HVO-lastbil, tåg och fartyg, samt vad som händer med avtrycket när ni blandar olika transportsätt på nya sätt. Verktyget ger er möjlighet att arbeta med olika lösningar och optimera koldioxidavtrycket i hela er leveranskedja.

Prova det här och prata med oss om exakta koldioxidberäkningar för era transportlösningar.

Beräknaren är baserad på standarden EN 16258 och ger genomsnittsvärden. Den ger dock en bra uppskattning av koldioxidutsläppen från dina transportaktiviteter.

Kontakta vår QE-avdelning om ni har några frågor.

Logistics icon

Med oss är ditt gods inte bara säkert.
DET ÄR DESSUTOM FÖRSÄKRAT.

Har du försäkrat ditt gods? Skaffa en försäkring hos FREJA. Fråga oss, eller läs mer på våra landsspecifika sidor.

Fråga oss

Senaste nytt

Utmana oss gärna

Med 30 års erfarenhet av logistik och transportsystem vågar vi lova att vi hittar den bästa lösningen för dig. Vi ser helt enkelt till att ditt gods kommer fram i tid, säkert och till rätt pris.