Zatwierdzony System Zarządzania Magazynem we Freja i praktyki logistyczne spełniające rygorystyczne wymagania firmy Orion Pharma

Wyzwania

Łańcuch dostaw Orion Pharma nie jest zwykłym łańcuchem dostaw. Zaczyna się od samej firmy jako właściciela marki farmaceutycznej lub u partnerów, kontynuowany jest do dystrybutora lub hurtownika, a następnie do apteki. Widoczność, bezpieczeństwo, elastyczna wymiana informacji, dane w czasie rzeczywistym i środki zwalczania podrabiania produktów to tylko niektóre z czynników, które chronią markę Orion Pharma, ogólną efektywność łańcucha dostaw i co najważniejsze, bezpieczeństwo konsumentów. Śledzenie musi być utrzymywane na poziomie partii towaru w celu kontroli zapasów i łatwego potwierdzenia autentyczności produktu w punkcie sprzedaży. Raportowanie ma zasadnicze znaczenie w całym łańcuchu dostaw, a wybrani dostawcy usług transportowych i logistycznych firmy Orion Pharma muszą dysponować systemami informatycznymi i praktykami roboczymi, które są wystarczająco zaawansowane, aby spełnić specjalne potrzeby firmy.

Zarówno w kraju, jak i na świecie, przemysł farmaceutyczny jest silnie regulowany. Złożony system przepływów pracy i technologii zapewnia zgodność z przepisami i nakłada specjalne wymagania dotyczące przechowywania i transportu produktów firmy, np. specjalne zabezpieczenia magazynowe w celu ochrony przed kradzieżą oraz staranne planowanie i monitorowanie w celu utrzymania produktów leczniczych w odpowiedniej temperaturze przechowywania.

Rozwiązanie

Wiosną 2011 roku FREJA Norwegia i Orion Pharma podpisały umowę o świadczenie usług logistycznych w celu uzgodnienia magazynowania i dystrybucji produktów Orion Pharma z centrum logistycznego FREJA w Oslo do hurtowni w Norwegii. Od tego czasu wzajemna współpraca przyczyniła się do zadowolenia obu stron.

FREJA otrzymuje produkty z fabryk lub od partnerów Orion Pharma, przechowuje produkty w najnowocześniejszym centrum logistycznym FREJA w Oslo, skąd są dystrybuowane do norweskich hurtowni farmaceutycznych – wszystko podlega ścisłej kontroli jakości i kompleksowej sprawozdawczości. Zatwierdzony System Zarządzania Magazynem we FREJA jest supernowoczesną podstawą, która zapewnia, że możemy sprostać surowym wymaganiom Orion Pharma.

Wyniki

FREJA osiągnęła doskonałą jakość, a także rozwiązanie techniczne, które zapewniają pełną identyfikowalność w łańcuchu dostaw.

FREJA stale monitoruje wydajność, korzystając z zestawu kluczowych wskaźników efektywności, KPI. Transport w kontrolowanej temperaturze jest zarządzany przez zatwierdzony łańcuch chłodniczy.

Obsługa klienta FREJA pozostaje w codziennym kontakcie z Orion Pharma, aby rozwiązać wszelkie nieoczekiwane problemy.

FREJA jest regularnie kontrolowana przez Norweską Agencję Leków NOMA i jej międzynarodowych klientów.