Transport wielkich dysz z Niemiec do Chin

Wyzwanie

Transport 2 dysz ważących odpowiednio 13,8 ton i 14,42 ton, z Hamburga w Niemczech do Huangpu w Chinach. Ładunek był zbyt wysoki i szeroki o następujących wymiarach 540 x 450 x 200. 

Rozwiązanie

Transport został zorganizowany w Europie do portu wysyłki. Wielki ładunek został zamocowany podczas transportu do płaskich stojaków. Dysze były gotowe do wysyłki w Hamburgu wraz z innymi kontenerami w projekcie.