Freja przyczynia się do całościowego spojrzenia na logistykę

Wyzwanie

Firma Roche potrzebowała bardziej usprawnionego rozwiązania logistycznego. FREJA proaktywnie zaproponowała przejęcie obsługi celnej jako zintegrowanej usługi w rozwiązaniu 3PL (logistyka stron trzecich), a tym samym uprościła proces dla Roche, zapewniając lepsze rozwiązanie, przy tych samych kosztach. FREJA posiada zestaw kompetencji, które uzupełniają te posiadane przez Roche i stale oferuje sugestie dotyczące ulepszeń w całym łańcuchu dostaw.

Rozwiązanie

FREJA posiada wszystkie odpowiednie kompetencje dla holistycznego spojrzenie na logistykę, od towarów do magazynowania i transportu. To, co FREJA ma do zaoferowania, to dogłębne zrozumienie specjalnych wymagań związanych z logistyką farmaceutyczną. Wysoki poziom jakości oferowany przez FREJA ma ogromne znaczenie dla łańcucha dostaw Roche.

Wynik

FREJA była w stanie zapewnić większą przejrzystość i wyższy poziom jakości procesu logistycznego firmy Roche. FREJA zapewnia bardzo silny nacisk na jakość poprzez cały łańcuch dostaw, od magazynu do klienta. Firma Roche postrzega partnerstwo jako działanie w ścisłej współpracy z doświadczonym zespołem, którego cechuje ekspertyza na najwyższym poziomie.

“Praca z FREJA to raczej partnerstwo niż relacja z usługodawcą. W porównaniu do innych graczy, FREJA oferuje niezależne rozwiązanie 3PL oparte na systemie kosztów ABC, co zapewnia większą przejrzystość w zakresie kosztów łańcucha dostaw.”

Even Stubberud, Kierownik łańcucha dostaw i cen, Roche Norwegia