Wartości i postawy

Jakość, uczciwość, odpowiedzialność i elastyczność od początku były naszymi wytycznymi dla firmy i pracowników. Aby móc utrzymać te wartości,  nasza własna Akademia Przywództwa „FREJA Leadership Academy” oferuje znaczące kształcenie w zakresie przywództwa, transportu i logistyki oraz zapewnia, że nasze oryginalne wartości przygotowują firmę na wszystkie wyzwania w przyszłości.

Pracownicy są naszym najważniejszym zasobem.
W kontaktach z klientami, współpracownikami i partnerami pamiętamy zawsze o wartościach we FREJA

Elastyczność
Zorientowanie na cel
Zaangażowanie
Just in time
Odpowiedzialność
Network
Innowacja
Zaufanie