NSAB 2015

Wszystkie świadczone usługi podlegają Ogólnym Warunkom Skandynawskiego Stowarzyszenia Spedytorów (NSAB 2015). Spedytor jako strona umowy zgodnie z postanowieniami § 3 B ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę, pogorszenie lub uszkodzenie towaru do 8.33 SDR za kilogram i za zwłokę do kwoty frachtu, a za wszystkie inne straty do 10000 SDR za każde zlecenie ( §21). Odpowiedzialność spedytora jako pośrednika zgodnie z § 3 C jest ograniczona do 50 000 SDR w odniesieniu do każdego zlecenia i całkowicie w przypadku jednego i tego samego wydarzenia 500000 SDR   (§ 24). W przypadku przechowywania całkowita odpowiedzialność jest ograniczona do 50000 SDR za szkody powstałe podczas tego samego wydarzenia (§ 25). Szczególną uwagę zwraca się na klauzulę sieci (§ 2); roszczenia wobec spedytora ulegają przedawnieniu po roku (§ 28); a zastaw na towarze (§ 14) dotyczy zarówno bieżących, jak i poprzednich roszczeń.